Home > Podyplomowe > Rachunkowość - ogólne > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i regulacje polskie oraz wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Studia mają na celu uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy prawnej i ekonomicznej o zagadnieniach z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzania rewizji finansowej (audytu), niezbędnej do skutecznego i efektywnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawnej obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego, wykonywania zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym. Istnieje również potrzeba pogłębienia wiedzy w tym obszarze przez pracowników sektora publicznego (zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego), który przejmuje w coraz większym stopniu metody właściwe dla sektora prywatnego w procesach zarządzania sprawami publicznymi. Treści nauczania uwzględniają zagadnienia objęte egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych magisterskich, zwłaszcza ekonomicznych, prawniczych i administracyjnych, zainteresowanych działalnością gospodarczą związaną z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz prowadzących lub zamierzających prowadzić prawno-finansową obsługę podmiotów sektora prywatnego i publicznego, zwłaszcza w zakresie rachunkowości i podatków, w szczególności jako radca prawny, pracownik kancelarii doradztwa prawnego i podatkowego, doradca podatkowy, pracownik działu księgowego, podatkowego, rewizji finansowej (audytu) oraz dla osób aspirujących do pełnienia funkcji kierowniczych w działach finansowych podmiotów gospodarczych, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.
 • Szczegółowe informacje
  Ukończenie Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej pozwoli absolwentom na uzyskanie certyfikatu księgowego Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, a zarazem, na zakładanie i prowadzenie biur rachunkowych (po uprzednim zdobyciu trzyletniej praktyki w zawodzie), bez obowiązku zdawania stosownych egzaminów kwalifikacyjnych w Ministerstwie Finansów (w przypadku złożenia w terminie do 30 czerwca 2010 r. wniosku o wydanie certyfikatu księgowego wraz z dokumentami poświadczającymi m.in. ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości oraz trzyletnią praktykę w księgowości).

  Semestr I

     1. Wybrane elementy prawa cywilnego - 15 godz.
     2. Prawo bilansowe - 10 godz.
     3. Rachunkowość - 22 godz.
     4. Materialne prawo podatkowe - 20 godz.
     5. Prawo handlowe - 14 godz.
     6. Rachunkowość budżetowa - 10 godz.
     7. Sprawozdawczość finansowa - 10 godz.
     8. Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny - 8 godz.


  Semestr II

     1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej - 10 godz.
     2. Controlling finansowy na potrzeby rewizji finansowej - 6 godz.
     3. Rachunkowość podatkowa - 15 godz.
     4. Rachunek kosztów - 8 godz.
     5. Rachunkowość grup kapitałowych - 8 godz.
     6. Zobowiązania podatkowe - 14 godz.
     7. Postępowanie podatkowe - 10 godz.
     8. Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach zobowiązań podatkowych - 10 godz.
     9. Wybrane elementy prawa pracy - 8 godz.
    10. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego - 10 godz.
    11. Seminaria dyplomowe - 8 godz.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |