STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych w zakresie dowolnego kierunku kształcenia. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy i doskonalenia umiejętności z rachunkowości i finansów, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie rachunkowości.
 • Szczegółowe informacje
  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu księgowego, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez egzaminu przed komisją Ministerstwa Finansów. Dodatkowe warunki wymienione zostały w § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 120, poz. 1022 z dnia 29 lipca 2002 r. z późn. zm.).

  Studia obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na wykłady i ćwiczenia. W ramach studiów prowadzone są następujące przedmioty: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość bankowa, rachunkowość małych firm, rachunkowość międzynarodowa, rachunek kosztów, sprawozdawczość finansowa, prawo, podatki, finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa i informatyka. Słuchacze studiów otrzymują dwa skrypty, zawierające zasadnicze treści wymienionych przedmiotów oraz inne uzupełniające materiały dydaktyczne.
  Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Ocena końcowa ze studiów jest średnią arytmetyczną z wszystkich uzyskanych ocen.

  Kierownik studiów: dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw.

  Czas trwania studiów: 2 semestry

  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

  Liczba miejsc: 80 w Warszawie, 60 w Oddziale Zamiejscowym w Płońsku

Inne informacje związane z rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |