Home > Studia I Stopnia > Bankowość > Warszawa > Studia I Stopnia-Bankowość - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia-Bankowość

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Finansów

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Bankowość - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Proces kształcenia ma na celu rozwijanie u studentów umiejętności: samodzielnego myślenia i wnioskowania, podejmowania decyzji, profesjonalnej obsługi klientów, wykorzystania znajomości języków obcych, posługiwania się podstawowym oprogramowaniem komputerowym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Specjalność Bankowość skierowana jest do osób, które interesują się funkcjonowaniem systemu bankowego i giełdy, ekonomiką i organizacją przedsiębiorstwa bankowego, działalnością kredytową banku, oceną zdolności kredytowej, zarządzaniem aktywami i pasywami banku. W programie znajdują się również przedmioty specjalistyczne, takie jak: bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna, bankowość elektroniczna, bankowość hipoteczna. Specjalność jest przeznaczona dla osób, które po zakończeniu studiów zamierzają pracować na stanowiskach analityków i stanowić trzon kadry menedżerskiej w bankach komercyjnych, bankach spółdzielczych, bankach specjalistycznych oraz innych instytucjach pośrednictwa finansowego w firmach, w tym: leasingowych, faktoringowych, a także w pionach instytucji finansowych urzędów centralnych.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Finanse i Rachunkowość
  Specjalność-Bankowość

  Podstawą programu na kierunku bankowość są wymogi merytoryczne określone przez System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości. Wszyscy absolwenci kierunku bankowość posiadający minimum 2-letnią praktykę zawodową mogą uzyskać stopień Samodzielnego Pracownika Bankowego w systemie standardów. Ponadto uprawnienia do prowadzenie szkoleńi studiów podyplomowych na stopień Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

  Absolwent specjalności Bankowość posiada wszechstronną znajomość procesów ekonomicznych i społecznych, a także funkcjonowania i zasad działania różnych instytucji i rynków finansowych oraz zarządzania procesami ekonomicznymi, w tym zarządzania ryzykiem gospodarczym i finansowym.

  Szczególnymi cechami absolwenta specjalności są między innymi:
  * znajomość ładu ekonomicznego Unii Europejskiej, systemu finansowego, systemów podatkowych funkcjonujących w Unii Europejskiej,
  * znajomość uwarunkowań makroekonomicznych rozwoju rynków finansowych w tym bankowości w Polsce, w Unii Europejskiej i innych gospodarkach wysoko rozwiniętych,
  * wiedzy z zakresu ryzyk finansowania i ryzyk międzynarodowych rynków finansowych,
  * znajomość innowacji finansowych stosowanych w bankowości,
  * znajomość funkcjonowania i celów wprowadzania produktów bankowo-ubez- pieczeniowych,
  * umiejętność oceny ryzyk w działalności bankowej i zarządzania ryzykiem w bankach komercyjnych, zabezpieczania się przed ryzykiem i ubezpieczania ryzyka
  * szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania bankowości międzynarodowej, bankowości hipotecznej,
  * wiedzę z zakresu norm ostrożnościowych ograniczania ryzyka bankowego.


Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |