Studia I Stopnia-Techniczna i Finansowa Inżynieria Ryzyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Finansów

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Techniczna i Finansowa Inżynieria Ryzyka - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Proces kształcenia ma na celu rozwijanie u studentów umiejętności: samodzielnego myślenia i wnioskowania, podejmowania decyzji, profesjonalnej obsługi klientów, wykorzystania znajomości języków obcych, posługiwania się podstawowym oprogramowaniem komputerowym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet). Absolwent specjalności Ubezpieczenia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, zasad działania różnych instytucji rynku ubezpieczeniowego innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych oraz zarządzania ryzykiem w instytucjach ubezpieczeniowych. Jest przygotowany do samodzielnej pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w instytucjach rynku ubezpieczeniowego: instytucjach nadzorczych firmach pośrednictwa finansowego, firmach ubezpieczeniowych, OFE, Zakładach Ubezpieczeń Społecznych, firmach brokerskich, bankach.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Finanse i Rachunkowość
  Specjalność-Techniczna i Finansowa Inżynieria Ryzyka

  Opiekunem tej specjalności jest dr inż. Tadeusz Terlikowski, prof. nadzw. AF

  Studia o charakterze ekonomiczno-technicznym (inżynierskie), na kierunku Finanse i Rachunkowość. Są to jedyne w Polsce studia techniczne w zakresie inżynierii ryzyka oraz ratownictwa przed skutkami zagrożeń klęskowych i katastroficznych.

  Program studiów podzielony jest na bloki przedmiotowe obejmujące przedmioty ogólne, ogólnoekonomiczne, bankowe, ubezpieczeniowe, prawne oraz specjalistyczne.

  Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier zarządzania ryzykiem. Realizowane są też studia magisterskie, których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra na kierunku finanse i rachunkowość.

  Specjalność podejmuje problematykę: analizy ryzyka technicznego, katastroficznego i klęskowego, technicznych zabezpieczeń obiektów, budynków, terenów i pojazdów, bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych, technicznej diagnostyki ubezpieczeniowej, monitorowania stanu technicznego obiektów, technicznych problemów ubezpieczeń komunikacyjnych, zagrożeń ekologicznych od współczesnej techniki, ryzyka w informatyce ubezpieczeniowej i bankowej, przestępczości informatycznej i ubezpieczeniowej, technicznej problematyki likwidacji szkód ubezpieczeniowych.

  Słuchacze zdobywają podczas studiów gruntowną wiedzę w zakresie współczesnych dziedzin techniki i ekonomii, ubezpieczeń majątkowych, ryzyka technicznego i ekonomicznego, przestępczości ubezpieczeniowej, informatyki i języków obcych. Studia na specjalności Technicznej i Ekonomicznej Diagnostyki Ryzyka można polecić zarówno tym, którzy mają już dziś wyraźną wizję kariery zawodowej, jak i tym, którzy chcą po prostu uzyskać dobre wykształcenie inżynierskie w obronie działalności finansowo - ubezpieczeniowej.

  Specjalność obejmuje, takie przedmioty inżynierskie jak: budownictwo z zapisem graficznym, elektrotechnika i elektronika, energetyka, inżynieria środowiska, likwidacja szkód, matematyka techniczna, mechanika i środki transportu, ryzyko katastrof i systemy ratownictwa, ryzyko pożarowe i wybuchowe, techniki wytwarzania, teoria zarządzania ryzykiem, diagnostyka i prewencja ryzyka technologicznego, zasady bezpieczeństwa w przemyśle.

  Na specjalności można przygotować prace dyplomowe inżynierskie o następującej tematyce:

  * Analiza ryzyka technicznego, katastrof technicznych i ekologicznych, klęsk żywiołowych
  * Zabezpieczenia techniczne obiektów budowlanych i pojazdów
  * Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych
  * Techniczna diagnostyka ubezpieczeniowa
  * Monitorowanie stanu technicznego obiektów
  * Aspekty techniczne ubezpieczeń komunikacyjnych
  * Ryzyko pożarowe, wybuchowe i techniczne
  * Zarządzanie ryzykiem technicznym
  * Zagrożenia ekologiczne od współczesnej techniki
  * Informatyka ubezpieczeniowa i bankowa
  * Przestępczość informatyczna i ubezpieczeniowa
  * Biznes w internecie (e-commerce)
  * Techniczna problematyka likwidacji szkód
  * Niekonwencjonalne źródła energii


  Absolwenci wydziału o specjalności techniczna i ekonomiczna diagnostyka ryzyka uzyskują atrakcyjne oferty pracy. Można wyodrębnić dwie główne ścieżki dalszej działalności po ukończeniu studiów.

  Pierwsza z nich, to praca w firmach ubezpieczeniowych, doradczych, usługowych i instytucjach finansowych zarówno małych jak i dużych. Firmy ubezpieczeniowe są największym, potencjalnie rosnącym rynkiem pracy dla naszych absolwentów, gdyż w czasie studiów mają oni możliwość uzyskania szerokiej wiedzy związanej z analizą ryzyk technicznych, a także nabycia umiejętności przewidywania awarii, oceny ich skutków i przeprowadzania ekspertyz, co jest niezbędne dla opracowania warunków ubezpieczeń majątkowych.

  Druga całkiem liczna grupa absolwentów tej specjalności podejmuje uzupełniające studia magisterskie w naszej Uczelni na kierunku finanse i bankowość w specjalizacji: Ubezpieczenia lub Techniczna i Ekonomiczna Diagnostyka Ryzyka.

  Ważnym atutem tej grupy jest wyniesiona ze studiów ogólna wiedza ekonomiczna i inżynierska oraz umiejętności jej łączenia w działalności bankowo – inwestycyjnej przy ocenie wniosków kredytowych dotyczących działalności inwestycyjno- gospodarczej.

  Wielu absolwentów znakomicie sprawdza się także w firmach reklamowych i administracji.

  Nasze studia inżynierskie różnią się od politechnicznych tym, że kładziemy szczególny nacisk na poznanie i rozumienie złożonych problemów współczesnej techniki oraz jej wpływu na środowisko i człowieka, natomiast nie kształcimy twórców techniki.

  Program studiów:

  * przedmioty ogólne
  * przedmioty ogólnoekonomiczne
  * przedmioty bankowe
  * przedmioty ubezpieczeniowe
  * przedmioty prawne
  * przedmioty specjalistyczne - inżynierskie

Inne informacje związane z Inżynieria

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |