Home > Podyplomowe > Inżynieria > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Badania nieniszczące w praktyce przemysłowej - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Badania nieniszczące w praktyce przemysłowej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PW - Politechnika Warszawska

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Badania nieniszczące w praktyce przemysłowej - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Uzyskanie świadectwa ukończenia studium gwarantuje spełnienie wymagań w zakresie szkolenia i posiadanie akceptowalnego dowodu jego odbycia w procesie certyfikacji na 3 stopień. Program studium oferuje kandydatom nie tylko spełnienie koniecznych wymagań EN473:2000, ale daje możliwości rozszerzania wiedzy podstawowej.
 • Szczegółowe informacje
   Studium stanowi nową formę szkolenia dla osób z wyższym wykształceniem technicznym pragnących uzyskać certyfikat 3. stopnia w jednej lub kilku metodach badań nieniszczących zgodnie z EN 473:2000. Program spełnia wymagania jednostki certyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego UDT-CERT. Certyfikacja według PN EN 473:2002 obejmuje biegłość w jednej lub kilku z następujących metod:

  1. badań emisją akustyczną,
  2. badań prądami wirowymi,
  3. badań szczelności (z wyłączeniem ciśnieniowych prób hydraulicznych),
  4. badań magnetyczno-proszkowych,
  5. badań penetracyjnych,
  6. badań radiograficznych,
  7. badań ultradźwiękowych,
  8. badań wizualnych.


  Program studium zapewni absolwentom uzupełnienie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów, technologii ich wytwarzania, zasad projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń i konstrukcji, wad wyrobów i wad eksploatacyjnych, a także z zakresu metod badań nieniszczących, zasad programu certyfikacji i wymagań prawa europejskiego w tym zakresie.

Inne informacje związane z Inżynieria

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |