Studia I Stopnia-Ekonomika i Organizacja Ochrony Zdrowia - Warszawa - Mazowieckie - Akademia Finansów - I3326

Home>Studia I Stopnia>Administracja w Służbie Zdrowia>Dzienne>Warszawa>Studia I Stopnia-Ekonomika i Organizacja Ochrony Zdrowia - Warszawa - Mazowieckie
 
Studia I Stopnia-Ekonomika i Organizacja Ochrony Zdrowia - Dzienne
Typ: Dzienne
Miejsce:
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Akademia Finansów

Studia I Stopnia-Ekonomika i Organizacja Ochrony Zdrowia - Warszawa - Mazowieckie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Akademia Finansów.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Studia I Stopnia-Ekonomika i Organizacja Ochrony Zdrowia - Warszawa - Mazowieckie Szczegóły
Cel:
Celem kształcenia jest przygotowanie kadry na potrzeby reformowanej służby zdrowia, w myśl nowych zasad organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Studenci poznają strukturę organizacyjną służby zdrowia, obecnie obowiązujące akty prawne dotyczące służby zdrowia oraz regulujące dostęp do świadczeń zdrowotnych. Akademia Finansów jako pierwsza w Polsce rozpoczęła kształcenie dla instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, w tym dla Kas Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wykorzystujemy nasze unikatowe doświadczenia w kształceniu kadr dla instytucji ubezpieczeniowych i banków. Wysoki poziom kształcenia gwarantują wykładowcy, naukowcy i praktycy w większości pełniący ważne funkcje w instytucjach ubezpieczeniowych, finansowych i urzędach. Wśród wykładowców są również lekarze oraz personel medyczny.
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia z zakresu Ekonomika i Organizacja Ochrony Zdrowia przeznaczone są dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować na stanowiskach zarządczych w instytucjach służby zdrowia oraz zarządzających służbą zdrowia. Ofertę w pierwszej kolejności kierujemy do środowiska pielęgniarek i położnych, zdając sobie sprawę, że jest w nim wiele osób, które mają predyspozycje menedżerskie i dość determinacji, aby zdecydować się na podjęcie studiów. Znajomość zagadnień medycznych w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami wyniesionymi z Uczelni, gwarantują bardzo dobre przygotowanie do roli lidera zarządzającego instytucją funkcjonującą na regulowanym rynku świadczeń zdrowotnych.
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Studia I Stopnia
Kierunek-Finanse i Rachunkowość
Specjalność-Ekonomika i Organizacja Ochrony Zdrowia

Program nauczania, oprócz przedmiotów wynikających z minimum programowego, realizuje następujące przedmioty zawodowe: polityka zdrowotna, polityka społeczna, podstawy ekonomiki zdrowia, prawo w ochronie zdrowia, zarządzanie w medycynie i pielęgniarstwie, socjologia medycyny, system ubezpieczeń zdrowotnych, zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach zdrowotnych, jakość w ochronie zdrowia, ekonomika i organizacja szpitala, podstawy rachunkowości zarządczej szpitala, system podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzanie finansami w NFZ.

Absolwent specjalności Ekonomika i Organizacja Ochrony Zdrowia będzie specjalistą, który w oparciu o wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych, banków i towarzystw ubezpieczeń oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych, a także nabyte umiejętności praktyczne rozumie i potrafi rozwiązać praktyczne problemy związane z zagadnieniami finansowania ochrony zdrowia. Powinien rozumieć występowanie ryzyka na rynku finansowym i globalnym. Powinien posiadać umiejętności przeprowadzania analiz finansowych i wyciągać z nich właściwe wnioski.
Absolwenci uzyskują wiedzę zawodową z zakresu finansów, rynku kapitałowego, systemu podatkowego, bankowości, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, ubezpieczeń, finansów międzynarodowych, niezbędną do pełnienia funkcji związanych z analizą, oceną i procesów gospodarczych, z ukierunkowaniem na zagadnienia finansowe. Zdobywają kompetencje zawodowe do realizacji zadań operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach, bankach, towarzystwach ubezpieczeń, administracji publicznej i samorządowej, szczególnie odpowiadających za finansowanie sektora ochrony zdrowia. Są przygotowywani do udziału w projektowaniu przedsięwzięć finansowych i efektywnego rozwiązywania problemów zarządzania.

Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Administracja w Służbie Zdrowia: