STUDIA PODYPLOMOWE OGRODNICTWO Z ELEMENTAMI INTEGROWANEJ PRODUKCJI DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły STUDIA PODYPLOMOWE OGRODNICTWO Z ELEMENTAMI INTEGROWANEJ PRODUKCJI DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż ogrodnictwo.
 • Szczegółowe informacje
  Uzyskanie wykształcenia w zakresie nowoczesnych technologii produkcji ogrodniczej w dwóch działach – warzywnictwa i sadownictwa, umożliwi prowadzenie gospodarstwa ogrodniczego oraz pozwoli na ubieganie się o środki przyznawane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie, zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Studia te mogą także zainteresować osoby pragnące przestawić gospodarstwo ogrodnicze na produkcję integrowaną lub ekologiczną i uzyskać konieczny certyfikat. Program studiów adresowany jest też do osób prowadzących już gospodarstwo warzywnicze lub sadownicze, a szukające inspiracji, jak ulepszyć metody uprawy, by zwiększyć dochodowość gospodarstwa lub w jakim kierunku dywersyfikować produkcję, szukając gatunków bardziej opłacalnych w uprawie. Studia zapewnią uzyskanie odpowiedniej wiedzy praktycznej w zakresie odpowiedniego przygotowania zebranych warzyw i owoców do sprzedaży zwracając uwagę na jakość produktów i atrakcyjność opakowań.

  Zajęcia terenowe w wybranych gospodarstwach ogrodniczych reprezentujących najwyższy poziom w danej dziedzinie umożliwią słuchaczom praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: podstawy uprawy roli i nawożenia roślin ogrodniczych, zasady integrowanej produkcji warzywniczej i sadowniczej z uwzględnieniem ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, uprawa roślin leczniczych, przechowalnictwo warzyw i owoców oraz technologia uszlachetniania i przygotowywania do sprzedaży, ekonomika i organizacja gospodarstw ogrodniczych, opłacalność produkcji ogrodniczej, funkcjonowanie rynków ogrodniczych w Polsce i innych krajach UE.

  Kierownik studiów: dr hab. Marek Gajewski

  Czas trwania studiów: 2 semestry

  Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

  Liczba miejsc: 90

Inne informacje związane z zdrowie publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |