Studia I Stopnia-Organizacja Pomocy Społecznej

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Organizacja Pomocy Społecznej - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wymagane dokumenty: Kandydaci na studia licencjackie i inżynierskie składają: 1. podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu: -Podanie o przyjęcie na studia licencjackie pomostowe (Wydział Nauk o Zdrowiu), 2. wymagane zaświadczenia i oświadczenia : * oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSFiZ oraz zasadami odpłatności za studia. Studentów studiów pomostowych dofinansowywanych z EFS obowiązują inne zasady odpłatności za studia pomostowe, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. W przypadku kandydatów na studia inżynierskie wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druk skierowania można pobrać w Dziale Spraw Studenckich, 3. wymagane dokumenty : * świadectwo dojrzałości, * cztery zdjęcia o wymiarach 35x45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, * kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona), * kserokopię dowodów wpłat opłaty rejestracyjnej i wpisowej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencajt
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek-Zdrowie Publiczne
  Specjalizacja-Organizacja pomocy społecznej

  Zdrowie publiczne to nowy kierunek, który od niedawna pojawił się na nielicznych polskich uczelniach. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w zakładach opieki zdrowotnej (przychodnie ogólne i specjalistyczne, szpitale), ośrodkach i placówkach pomocy społecznej, organizacjach pomagających osobom ubogim, uzależnionym, chorym, w palcówkach wychowawczych, a także w zakładach ubezpieczeń społecznych oraz w administracji służby zdrowia. Ścieżka zawodowa absolwenta kierunku zdrowie publiczne zależy od specjalności jaką wybierze.

  Dlaczego warto studiować zdrowie publiczne?

  Postępujący rozwój cywilizacji i wynikające stąd niebezpieczeństwa związane z pojawieniem się nowych, nieznanych dotąd chorób, wszechobecnym stresem, pośpiechem czy przepracowaniem powodują, że coraz większą rolę zaczyna odgrywać w naszym społeczeństwie troska o zdrowie.

  Dzisiejszy rynek pracy poszukuje osób, niekoniecznie posiadających wykształcenie medyczne, niemniej jednak profesjonalnie przygotowanych do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń współczesnej cywilizacji.

  Studia w WSFiZ w Siedlcach to jedyna szansa w regionie na zdobycie wyższego wykształcenia na nowym kierunku, jakim jest zdrowie publiczne. Uczelnia w ramach powyższego kierunku proponuje dwie specjalności: organizację pomocy społecznej i ochronę zdrowia.

  Organizacja pomocy społecznej

  Absolwenci specjalności organizacja pomocy społecznej są przygotowani do opiekowania się i wspierania osób ubogich, bezdomnych, bezrobotnych, osamotnionych. Mogą również podejmować zatrudnienie w instytucjach zajmujących się opieką społeczną, zarządzać zakładami opieki społecznej oraz pracować jako opiekunowie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w kraju i za granicą.

  Powyższa specjalność umożliwia kontynuację nauki na poziomie magisterskim na kierunku zdrowie publiczne.

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

     1. Język obcy
     2. Technologie informacyjne
     3. Etyka
     4. Wychowanie fizyczne

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

     1. Prawo z elementami prawa administracyjnego
     2. Ekonomia
     3. Socjologia
     4. Psychologia
     5. Metodologia badań naukowych
     6. Ochrona środowiska
     7. Biostatystyka
     8. Demografia

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

     1. Podstawy zdrowia publicznego
     2. Promocja zdrowia i edukacja zdrowia
     3. Epidemiologia
     4. Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
     5. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
     6. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny
     7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
     8. Polityka społeczna i zdrowotna
     9. Międzynarodowe problemy zdrowia
    10. Organizacja ratownictwa medycznego
    11. Nauka o człowieku
    12. Propedeutyka medycyny
    13. Żywienie człowieka
    14. Zdrowie środowiskowe
    15. Kwalifikowana pierwsza pomoc
    16. Zarządzanie dokumentacją
    17. Kierowanie zespołami ludzkimi
    18. Marketing usług w zdrowiu publicznym
    19. Opieka zdrowotna
    20. Podstawy medycznych badań naukowych
    21. Programy zdrowotne

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

     1. Prawo w opiece społecznej z elementami etyki
     2. Pedagogika społeczna
     3. Zdrowie publiczne w opiece społecznej
     4. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w opiece społecznej
     5. Profilaktyka chorób społecznych
     6. Podstawy problematyki niepełnosprawności
     7. Rehabilitacja przewlekle chorych
     8. Higiena
     9. Gerontologia i geriatria
    10. Żywienie w profilaktyce i chorobie
    11. Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną
    12. Ekonomika i finansowanie pomocy społecznej
    13. Zarządzanie zakładami pomocy społecznej
    14. Metodologia pracy socjalnej

    15. Seminarium

Inne informacje związane z zdrowie publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |