Statystyka medyczna w ujęciu praktycznym - Warszawa - Mazowieckie - I4427

Home>Podyplomowe>Administracja w Służbie Zdrowia>Zaoczne>Warszawa>Statystyka medyczna w ujęciu praktycznym - Warszawa - Mazowieckie
 
Statystyka medyczna w ujęciu praktycznym - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSHiFM- Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka

Statystyka medyczna w ujęciu praktycznym - Warszawa - Mazowieckie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSHiFM- Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Statystyka medyczna w ujęciu praktycznym - Warszawa - Mazowieckie Szczegóły
Cel:
Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z metodami opisu oraz z pojęciami i metodami wnioskowania statystycznego. W trakcie zajęć słuchacze studiów analizować będą dane statystyczne powiązane z problematyką medyczną.
Profil słuchacza / Wymogi:
Na podyplomowe studia "Statystyka medyczna w ujęciu praktycznym" zapraszamy przede wszystkim lekarzy i osoby związane zawodowo z medycyną i farmakologią. Program studiów pomaga w zrozumieniu zasad i metod statystycznych oraz w ich stosowaniu w badaniach naukowych.
Szczegółowe informacje:

Studia składają się z konwersatorium pt. "Statystyka – analiza danych sondażowych i eksperymentalnych" oraz zajęć laboratoryjnych, zatytułowanych "Nowoczesne techniki analizy danych i zobrazowania wyników z wykorzystaniem komputerów i specjalistycznego oprogramowania"

Podczas zajęć w laboratorium studenci kształcą i utrwalają umiejętności obsługi komputera, w tym zwłaszcza:

   
      opanowanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego Excel w badaniach statystycznych,
   
      poznanie i opanowanie narzędzi pakietu statystycznego STATISTICA firmy Statsoft Inc.

 
Wymagane dokumenty

  
      Dyplom ukończenia studiów
  
      Karta Zgłoszenia (Pobierz plik)
  
      Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej
 
      2 fotografie
  
      Dowód wpłaty wpisowego

Inne informacje związane z Podyplomowe i Administracja w Służbie Zdrowia: