Studia, kursy i szkolenia - Polska - Szkoły - Polska - Szkoły - Mazowieckie - Szkoły - Warszawa - WSHiFM- Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka - Warszawa

 
WSHiFM- Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
Warszawa (Mazowieckie) - Radom (Mazowieckie)
O historii WSHiFM można mówić od 1993 r., kiedy to w Międzynarodowej Szkole Handlu Sp. z o. o. (MSH) zaczęto rozważać powołanie instytucji o uprawnieniach akademickich. W tym celu MSH nawiązała ożywioną współpracę ze światem akademickim w Polsce i za granicą, a zwłaszcza z pracownikami naukowymi Instytutu Nauk ...
Zobacz więcejZobacz więcej
Oferta Edukacyjna
Administracja Przedsiębiorstw
Administracja w Edukacji
Administracja w Służbie Zdrowia
Business Inteligence
Ekonomia
Europeistyka
Finanse w Biznesie
Historia
Informatyka
MBA
MBA Executive
Organizacja Turystyki
Rachunkowość - ogólne
Zarządzanie - ogólne
Zarządzanie Bezpieczeństwem
Zarządzanie Turystyką
O historii WSHiFM można mówić od 1993 r., kiedy to w Międzynarodowej Szkole Handlu Sp. z o. o. (MSH) zaczęto rozważać powołanie instytucji o uprawnieniach akademickich. W tym celu MSH nawiązała ożywioną współpracę ze światem akademickim w Polsce i za granicą, a zwłaszcza z pracownikami naukowymi Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Szkoły Głównej Handlowej oraz akademikami ze światowych ośrodków uniwersyteckich, w tym Chicago, Rotterdamu i Durham.

 

W 1994 r. MSH wygrała konkurs o grant TESSA-PHARE (Szkolenie i Kształcenie w Strategicznie Ważnych Dziedzinach). W wyniku tej wygranej uruchomiono studia Master of Business Administration, prowadzone z wykładowcami University of Durham, Erasmus University Rotterdam, Graduate Business School the University of Chicago i innych. Studia te okazały się być ogniskiem skupiającym grupę kilkudziesięciu polskich i kilkunastu zagranicznych profesorów ekonomii, finansów i marketingu.

 

Logicznym następstwem powyższych faktów było powołanie Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Pierwotny skład jej Senatu obejmował przede wszystkim kadrę dydaktyczną tworzącą program MBA w MSH, w tym również naukowców zagranicznych.

 

Obecnie WSHiFM prowadzi wymianę kadry i studentów z ponad 50 ośrodkami akademickimi na świecie – praktycznie w każdym tygodniu zajęcia prowadzą profesorowie z czołowych uczelni amerykańskich i europejskich. Aby studenci naszej Uczelni jak najlepiej wykorzystali te wykłady, kładziemy nacisk na naukę języków obcych, prowadzoną innowacyjnymi metodami nauczania. Znajomość języków obcych znacząco poprawia również sytuację naszych absolwentów na rynku pracy. Efektem współpracy z zagranicznymi uczelniami jest także anglojęzyczne programy nauczania, które pozwalają uzyskać dwa dyplomy: polski i holenderski.

 

WSHiFM kształci również wielu studentów zagranicznych – studiuje tu około 300 studentów z ponad 20 krajów. Według danych OECD średnia zagranicznych uczniów dla polskich uczelni wynosi 0,4 procenta. W naszej Uczelni stanowią oni niemal 10 procent ogólnej liczby studiujących, czyli przekraczają średnią dziesięciokrotnie!

 

WSHiFM jest jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Świadczą o tym zarówno rankingi uczelni oraz uznanie, jakim cieszy się ona w środowisku akademickim. Punktem odniesienia w rozwoju są dla nas przede wszystkim uczelnie w krajach anglosaskich, oceniane jako najlepsze na świecie To im próbujemy dorównać, stosując ich metody nauczania, ich kryteria oceny pracy studenta oraz procedury zapewniające rzetelność takiej oceny.

 

Naszym priorytetem jest, aby studenci wykształceni w WSHiFM potrafili stawić czoła nowym wyzwaniom rynku i doskonale radzili sobie w warunkach gospodarki XXI wieku. Dlatego zaczynamy od teorii, w miarę procesu nauczania przechodząc do praktyki i dając studentom narzędzia, za pomocą których będą potrafili poprawnie odczytywać i interpretować zjawiska ekonomiczne. W przyszłości na tej podstawie podejmą trafne decyzje biznesowe.
Potwierdź swoją szkołę
Nowe Wyszukiwanie
Szukaj