Home > Studia I Stopnia > Finanse w Biznesie > Warszawa > Studia I Stopnia- Finanse i rachunkowość - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Finanse i rachunkowość

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiFM- Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Finanse i rachunkowość - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Tutuł uzyskany
  licencjat finansów i rachunkowości: po studiach I-go stopnia (3-letnich) na kierunku Finanse i rachunkowość,
 • Szczegółowe informacje
  Standardy

  Program każdego kierunku studiów na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Finansów spełnia standardy określone w Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe i makrokierunki.

   

  Standard kształcenia na kierunku Ekonomia uzyskał uznanie Wydziału Ekonomii największej uczelni holenderskiej –  Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. W wyniku tego powstały dwa wspólne programy: ViBES i JUMP, których absolwenci otrzymują dwa dyplomy: uczelni polskiej i holenderskiej.

   
  Erasmus University Rotterdam (EUR)

  Ÿ najlepszy uniwersytet w Holandii w 2006 r. według "Economisch Statistische Berichten"
  Ÿ IV miejsce w Europie według "Times Higher Education Supplement " (2004 i 2005)
  Ÿ V miejsce w Europie wg pracodawców w ankiecie prestiżowego "Wirtschaftswoche" (2005)
  Ÿ Tinbergen Institute (ośrodek badawczy ESE) - najlepszy w Europie w 2005 r.
  Ÿ VIII miejsce na świecie w rankingu cytowań w 2006 r.
   
  Misja edukacyjna Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Finansów

  Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów kształci ekonomistów przygotowanych do kierowania oraz doradzania na poziomie mikro- i makroekonomicznym w warunkach integracji danej gospodarki z gospodarką światową.

   

   
  Profil absolwenta

  Absolwent Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Finansów jest doskonale przygotowany do podejmowania decyzji biznesowych, pracy w sztabach finansowych doradczych i analitycznych jednostek gospodarczych, w instytucjach państwowych i samorządowych oraz w mediach. Absolwent WEZiF potrafi samodzielnie przeprowadzić wnikliwą analizę gospodarczą, podejmować właściwe decyzje w zmiennym otoczeniu oraz elastycznie dostosowywać się do wyzwań rynku pracy.

   

  W ramach nauczania przedmiotów ekonomicznych i społecznych umożliwiamy:
  Ÿ zrozumienie mechanizmów ekonomicznego funkcjonowania podmiotów oraz gospodarki narodowej i światowej,
  Ÿ zrozumienia i analizowanie zjawisk społecznych,
  Ÿ przygotowanie do przyjmowania funkcji doradczych i menedżerskich w przedsiębiorstwach i instytucjach.

   

  Natomiast wykształcenie specjalistyczne obejmuje praktyczne zastosowanie analizy i rachunku ekonomicznego w wybranych specjalnościach. Oznacza to przygotowanie do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich i funduszach powierniczych, działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji niefinansowych, firmach marketingowych, domach mediowych i biurach reklam, firmach public relations, działach marketingu i promocji przedsiębiorstw, a także na giełdach finansowych i towarowych.

   

Inne informacje związane z Finanse w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |