Planowanie i kontrola finansowa - case study

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Planowanie i kontrola finansowa - case study - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  PLAN

  1. Planowanie i analiza kapitału obrotowego w firmie (4 godziny):
  a) planowanie poziomu kapitału obrotowego (wyznaczanie poziomu aktywów bieżących i zobowiązań bieżących; analiza wskaźników kapitału obrotowego),
  b) zarządzanie zapasami (planowanie poziomu zapasów w firmie; analiza zapasów),
  c) zarządzanie zobowiązaniami i należnościami (planowanie poziomu należności i zobowiązań bieżących oraz analiza ich poziomu i struktury),
  d) zarządzanie środkami pieniężnymi (planowanie i analiza wpływów i wydatków środków pieniężnych w przedsiębiorstwie).

  2. Planowanie sprawozdań finansowych (2 godziny):
  a) rachunek wyników pro-forma (planowanie i analiza rachunku wyników przedsiębiorstwa),
  b) cash flow pro-forma (planowanie i analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych),
  c) bilans pro-forma (planowanie i analiza bilansu).

  3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych (2 godziny):
  a) wprowadzenie do analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa,
  b) analiza płynności (liczenie i interpretacja wskaźników płynności),
  c) analiza rentowności (liczenie i interpretacja wskaźników rentowności sprzedaży, aktywów i kapitału),
  d) analiza efektywności (liczenie i interpretacja wskaźników efektywności gospodarowania),
  e) analiza zadłużenia (liczenie i interpretacja wskaźników poziomu zadłużenia i obsługi zadłużenia),
  f) analiza wskaźników rynku kapitałowego (liczenie i interpretacja wskaźników charakteryzujących dokonania firm na rynku kapitałowym),
  g) analiza Du-Ponta (kompleksowa analiza wskaźników charakteryzujących efektywność przedsiębiorstwa),
  h) problemy w analizie sprawozdań finansowych.

  4. Analiza wrażliwości sprawozdań finansowych (4 godziny):
  a) analiza wrażliwości wyniku finansowego i przepływów pieniężnych (analiza wpływu różnorodnych czynników na planowaną rentowność i płynność przedsiębiorstwa),
  b) analiza progu rentowności i płynności (obliczanie progu rentowności dla przedsiębiorstwa wieloproduktowego, liczenie przeciętnego, minimalnego i maksymalnego progu rentowności),
  c) analiza dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej (wykorzystanie analizy dźwigni do zarządzania).

Inne informacje związane z Finanse w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |