Home > Studia II Stopnia > Finanse w Biznesie > Warszawa > Studia II Stopnia-Finanse Przedsiębiorstw i Rachunkowość - Warszawa - Mazowieckie

Studia II Stopnia-Finanse Przedsiębiorstw i Rachunkowość

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Finanse Przedsiębiorstw i Rachunkowość - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Przygotowanie studenta do wykonywania zawodu: * Głównego Księgowego * Pracownika Pionu Finansowego * Analityka Finansowego * Doradcy Inwestycyjnego * Biegłego Rewidenta Księgowego * Pracownika Wywiadowni Gospodarczych
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Wydział Ekonomiczno-Społeczny
  Finanse Przedsiębiorstw i Rachunkowość

  1.Zarządzanie aktywami    
  2.Planowanie finansowe    
  3.Źródła finansowania przedsiębiorstw    
  4.Ocena projektów inwestycyjnych    
  5.Instrumenty finansowe (ujęcie rachunkowe)    
  6.Komputerowe wspomaganie rachunkowości
  I / II    
  7.Rachunkowość grup kapitałowych    
  8.Rewizja księgowe
  9.MSR a ustawa o rachunkowości    

  10.Seminarium magisterskie    

  Idea specjalności:

  Współczesna firma potrzebuje pracowników, którzy łączą wiedzę i praktyczne umiejętności zarówno z finansów przedsiębiorstw, jak i rachunkowości. Pracownik działu finansów powinien dzisiaj łączyć rzetelność klasycznego księgowego i analityczne umiejętności finansisty. W ten sposób ta specjalność daje nie tylko dużą szansę znalezienia dobrej pracy, ale staje się o wiele ciekawsza dla studenta. Program zawiera zarówno treści teoretyczne, jak i wiedzę praktyczną, której ukoronowaniem są zajęcia w laboratorium komputerowym. Studenci tej specjalności  mają możliwość osiągnięcia dodatkowego certyfikatu potwierdzającego wiedzę i umiejętności praktycznego zastosowania szeroko stosowanego programu komputerowego SYMFONIA "Finanse i Księgowość Premium”.

  Przykładowe przedmioty: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa, rachunkowość podatkowa, rachunkowość instytucji finansowych, rachunkowość zarządcza, organizacja i technika rachunkowości, komputerowe laboratorium rachunkowości, prawo finansowe, rachunek kosztów, komputerowe wspomaganie rachunkowości, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, zarządzanie płynnością finansową, teoria inwestycji i ryzyka, inżynieria finansowa.
  Specjalność ta realizowana jest dwustopniowo. Poziom licencjacki należy traktować jako wprowadzenie do specjalności Finanse Przedsiębiorstw i Rachunkowość, rozszerzonej potem na uzupełniających studiach magisterskich. W pierwszych dwóch latach studenci otrzymują solidne podstawy wiedzy ekonomicznej oraz przygotowanie narzędziowe. W naszej Uczelni duży nacisk położony jest na połączenie wiedzy teoretycznej z aplikacjami, szczególnie z nauk prawnych oraz metod ilościowych. Zdając sobie sprawę z trudności przedmiotów analizy ilościowej, a zarazem jego ważności w wykształceniu realizujemy idee harmonijnego i łagodnego, ale konsekwentnego wprowadzania matematyki do zastosowań ekonomicznych. Ostatnie dwa semestry specjalnościowe dają podstawę naszym studentom do pracy w zawodzie
  Od studentów USM wymagamy znajomości podstaw rachunkowości. Licencjaci z innej specjalności na pierwszym semestrze będą mogli wyrównać różnice korzystając z prowadzonych stacjonarnych i e-learningowych kursów. Studenci Uczelni mają zawsze możliwość uczęszczania na wszystkie kursy oferowane przez Szkołę w ramach danego kierunku. Studenci i absolwenci mogą nieodpłatnie skorzystać z kursów e-learningowych dostępnych na naszej platformie e-learningowej.

   

Inne informacje związane z Finanse w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |