Kontrola Zarządcza - Praktyczne Aspekty Wdrażania Przepisów Ustawy o Finansach Publicznych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polexpert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kontrola Zarządcza - Praktyczne Aspekty Wdrażania Przepisów Ustawy o Finansach Publicznych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Nowelizacja Ustawy o Finansach Publicznych wprowadziła obowiązek ustanowienia systemu kontroli zarządczej w całym sektorze finansów publicznych. Odpowiedzialność za zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej dotyczy nie tylko urzędu, co niemniej istotne jednostek podległych.

  Oferowane Państwu szkolenie ma na celu przybliżenie i zapoznanie uczestników z zasadami wdrożenia systemu kontroli zarządczej na poziomie Jednostki, w tym w szczególności w aspekcie prezentacji odpowiedzialności kadry kierowniczej w tym zakresie. Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej.
 • Szczegółowe informacje
  W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną:
  • dobre praktyki w zakresie definiowania celów i zadań, budowy systemu samooceny kontroli zarządczej,
  • przykłady budowy kaskadowego systemu składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej;
  • zasady skutecznego nadzoru na jednostkami oraz podległymi i nadzorowanymi;
  Wprowadzając termin kontroli zarządczej w miejsce wcześniejszej kontroli finansowej, ustawodawca miał na celu usprawnienie zarządzania w sektorze publicznym, poprzez ewolucyjne odchodzenie od biurokracji w kierunku modelu menedżerskiego. Przedmiotem szkolenia będzie więc zaproponowanie przyjęcia konkretnych rozwiązań spójnych z istniejącymi już w jednostkach mechanizmami kontrolnymi, celem budowy silnego, efektywnego i skutecznego systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem.

  W trakcie spotkania omówione zostaną zasady wdrożenia systemu kontroli zarządczej, w tym w szczególności model kaskadowego wdrożenia systemu.

  Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie do zagadnienia kontroli zarządczej:
  • geneza systemu kontroli zarządczej - przestawienie diagnozy w zakresie oceny efektywności administracji rządowej w odniesieniu do realizowanych zadań publicznych,
  • podstawy prawne oraz definicja kontroli zarządczej,
  • cele kontroli zarządczej.
  2. Międzynarodowe standardy kontroli wewnętrznej COSO a  standardy kontroli zarządczej Ministra Finansów:
  • środowisko wewnętrzne,
  • cele i zarządzanie ryzykiem,
  • mechanizmy kontroli- prezentacja przykładowego zestawu mechanizmów kontrolnych,
  • informacja i komunikacja,
  • monitoring.
  Prezentacja kwestionariusza samooceny systemu kontroli zarządczej w JSFP.  

  3.  Budowa skutecznego systemu kontroli zarządczej w JSFP oraz jednostkach podległych:
  • Zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach 
   - kierownik jednostki, 
   - osoby na stanowiskach kierowniczych,
   - specjalista ds. zarządzania ryzykiem,
   - pozostali pracownicy.
   - realizacja skutecznego nadzoru.
  4. Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej:
  • obowiązki komórki audytu wewnętrznego (kaw) w ocenie kontroli zarządczej,
  • rola komitetu audytu,
  • współpraca kaw z komitetem audytu,
  5. Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej - podstawowe zasady i dobre praktyki, omówienie i prezentacja kaskadowego systemu składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, omówienie i prezentacja relacji i powiązań:
  • monitorowanie realizacji wyznaczonych celów i zadań,
  • samoocena - prezentacja wskaźników jakościowych i ilościowych- przykłady dobre praktyki,
  • audyty i kontrole,
  6. Kontrola zarządcza w praktyce:
  • wybór optymalnego modelu kontroli zarządczej,
  • regulacja wewnętrzna w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej- zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki,
  • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej.

Inne informacje związane z rachunkowość finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |