Ocena Projektów Inwestycyjnych - Szkolenie 2 dniowe.

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem TOMRAD Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ocena Projektów Inwestycyjnych - Szkolenie 2 dniowe. - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Celem kursu jest nabycie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu:
  - analizy ekonomicznej
  - oceny efektywności projektów inwestycyjnych
  - oceny technicznych, ekonomicznych, prawnych aspektów przedsięwzięć inwestycyjnych
  - sporządzania studiów wykonalności

  Absolwent kursu potrafi po zakończeniu szkolenia:
  - przygotować i zaplanować projekt inwestycyjny
  - sporządzić jego ocenę
  - oceniać wykonalność projektów
  - sporządzać typowe dokumenty – studia wykonalności

  Ocena projektów inwestycyjnych – studium wykonalności

  Dzień 1
  1. Analiza projektu, definicje, metody, planowanie, harmonogram .
  Pre-test wiedzy. Sesja wykładowa – Podstawowe definicje, pojęcia analityczne. Znaczenie i zastosowanie analizy i oceny projektów inwestycyjnych. Wymogi dotyczące projektów finansowanych ze środków UE. Techniki i metody planowania projektów inwestycyjnych. Planowanie i ocena celów projektu, odniesienia strategiczne. Rzutnik multimedialny - prezentacja Power-point, wydruk materiałów.

  2. Warsztat 1
  Praca własna grupy . Uczestnicy opracowują plany i cele dla własnych przykładowych projektów, wstępna ocena realności i wykonalności . Flipchart, markery.

  3. Analiza uwarunkować i logiki projektu inwestycyjnego.
  Sesja wykładowa – Analiza strategiczna. Matryca logiczna. Uwarunkowania, zasoby, produkty, rezultaty. Harmonogramowanie. Przypisywanie zasobów do działań. Kosztorysowanie.   Rzutnik multimedialny - prezentacja Power-point, wydruk materiałów.

  4. Warsztat 2
  Sesja warsztatowa –praca własna grupy.   Samodzielne analizy uwarunkowań i przygotowanie drzewa problemów i celów dla przykładowego projektu .   Flipchart, markery .

  5. Pojęcia analizy ekonomicznej
  Sesja wykładowa. Podstawy wiedzy ekonomicznej. Rola ekonomii regionalnej i lokalnej.   Analiza i wskaźniki mikro- i makro-ekonomiczne, ich rola, zastosowanie i wykorzystanie. Wskaźniki rozwoju społecznego. Nakłady i korzyści ekonomiczno – społeczne. Analiza wrażliwości. Efekt fiskalny.   Rzutnik multimedialny - prezentacja Power-point, wydruk materiałów.

  Dzień 2
  6. Wytyczne analizy technicznej
  Sesja wykładowa – Obowiązujące wytyczne dla analiz projektów finansowanych ze środków UE i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Aspekty analizy technicznej, wybór rozwiązań technicznych i technologicznych . Cykl życia produktów technicznych. Wybór lokalizacji. R zutnik multimedialny - prezentacja Power-point, wydruk materiałów .

  7. Warsztat 3
  Sesja pracy warsztatowej grupy , Uczestnicy dokonują analizy spójności, logiki działań, produktów i rezultatów,   przygotowanie diagramu sieciowego własnego projektu. Flipchart, markery

  8. Wytyczne analizy ekonomicznej i finansowej
  Sesja wykładowa – koszt całkowity projektu inwestycyjnego, nakłady inwestycyjne, montaż finansowy, amortyzacja, stopa dyskontowa, wartości B/C, NPV i IRR. Dochód z inwestycji, obliczanie luki finansowej, obliczanie wysokości dotacji. Rzutnik multimedialny - prezentacja Power-point, wydruk materiałów.

  9. Warsztat 4
  Sesja pracy warsztatowej grupy – obliczanie wysokości nakładów inwestycyjnych, dyskontowanie, obliczanie wartości IRR i NPV. Flipchart, markery

  10. Wytyczne analizy instytucjonalnej i prawnej
  Sesja wykładowa i post-test wiedzy. Analiza instytucjonalna beneficjenta i jego zasobów. Analiza uwarunkowań prawnych. Monitoring działań i ewaluacja   produktów i rezultatów projektu, osiąganie celów, aspekty środowiskowe. Ryzyko, zarządzanie, rodzaje, częstotliwość występowania, wrażliwość, skutki ryzyka, działania zapobiegawcze. Rzutnik multimedialny - prezentacja Power-point, wydruk materiałów.

Inne informacje związane z Analiza i Ocena Projektów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |