Projektowania i Ocena Przedsięwzięć Gospodarczych cz.I - Kurs - e-learning - Polski Uniwersytet Wirtualny - I5094

Home>Kursy i Szkolenia>Analiza i Ocena Projektów>e-learning>Łódź>Projektowania i Ocena Przedsięwzięć Gospodarczych cz.I - Kurs - e-learning
 
Projektowania i Ocena Przedsięwzięć Gospodarczych cz.I - Kurs - e-learning
()
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Polski Uniwersytet Wirtualny

Projektowania i Ocena Przedsięwzięć Gospodarczych cz.I - Kurs - e-learning

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Polski Uniwersytet Wirtualny.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Projektowania i Ocena Przedsięwzięć Gospodarczych cz.I - Kurs - e-learning Szczegóły
Profil słuchacza / Wymogi:
Wszyscy zainteresowani.
Szczegółowe informacje:
Kurs Projektowanie i ocena przedsięwzięć gospodarczych stanowi wprowadzenie w problematykę planowania i analizowania działalności gospodarczej z punktu widzenia oceny otoczenia, wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa, a także jego możliwości kapitałowych w zakresie przeprowadzania nowych inwestycji. Tematyka przedmiotu obejmuje podstawowe problemy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy, zapoznaje z rodzajami decyzji, które muszą podjąć, a także przedstawia podstawowe procesy podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli:
 • zasady sporządzania i oceny projektów przedsięwzięć gospodarczych,
 • ocenę źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • planowanie finansowo-kosztowe,
 • analizę wskaźnikową,
 • ocenę projektów inwestycyjnych.
Cel kursu:
Wprowadzenie uczestników w problematykę procesu planowania przedsięwzięć gospodarczych, a szczególnie kształcenie umiejętności przydatnych przy przygotowaniu i ocenie projektów takich przedsięwzięć.
Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • dokonywania analizy ekonomicznej przedsięwzięcia gospodarczego, a szczególnie stosowania zasad podejmowania przedsięwzięć gospodarczych,
 • dokonywania analizy otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo, potencjału samego przedsięwzięcia, procesu produkcji oraz podejmowanych działań marketingowych,
 • identyfikowania, analizy i oceny potencjalnych źródeł finansowania danego przedsięwzięcia z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa, branży, w której działa oraz możliwości otoczenia,
 • sporządzania i stosowania planu finansowego w aspekcie podejmowanego przedsięwzięcia, tj. programowania przychodów i kosztów oraz majątku i źródeł jego finansowania,
 • przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia w aspekcie różnych obszarów analizy wskaźnikowej: płynności, zadłużenia, sprawności działania i rentowności,
 • stosowania narzędzi oceny przedsięwzięć gospodarczych,
 • wykorzystania elementów rachunkowości zarządczej w postaci dźwigni finansowej i operacyjnej oraz progu rentowności w projektowaniu przedsięwzięcia.
Program kursu:
1. Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia gospodarczego
2. Analiza warunków i źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych
3. Planowanie finansowe

Czas trwania: 8 tygodni
Inne informacje związane z Kursy i Szkolenia i Analiza i Ocena Projektów: