Projektowania i Ocena Przedsięwzięć Gospodarczych cz.I - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Projektowania i Ocena Przedsięwzięć Gospodarczych cz.I - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Kurs Projektowanie i ocena przedsięwzięć gospodarczych stanowi wprowadzenie w problematykę planowania i analizowania działalności gospodarczej z punktu widzenia oceny otoczenia, wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa, a także jego możliwości kapitałowych w zakresie przeprowadzania nowych inwestycji. Tematyka przedmiotu obejmuje podstawowe problemy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy, zapoznaje z rodzajami decyzji, które muszą podjąć, a także przedstawia podstawowe procesy podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli:
  • zasady sporządzania i oceny projektów przedsięwzięć gospodarczych,
  • ocenę źródeł finansowania działalności gospodarczej,
  • planowanie finansowo-kosztowe,
  • analizę wskaźnikową,
  • ocenę projektów inwestycyjnych.
  Cel kursu:
  Wprowadzenie uczestników w problematykę procesu planowania przedsięwzięć gospodarczych, a szczególnie kształcenie umiejętności przydatnych przy przygotowaniu i ocenie projektów takich przedsięwzięć.
  Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • dokonywania analizy ekonomicznej przedsięwzięcia gospodarczego, a szczególnie stosowania zasad podejmowania przedsięwzięć gospodarczych,
  • dokonywania analizy otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo, potencjału samego przedsięwzięcia, procesu produkcji oraz podejmowanych działań marketingowych,
  • identyfikowania, analizy i oceny potencjalnych źródeł finansowania danego przedsięwzięcia z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa, branży, w której działa oraz możliwości otoczenia,
  • sporządzania i stosowania planu finansowego w aspekcie podejmowanego przedsięwzięcia, tj. programowania przychodów i kosztów oraz majątku i źródeł jego finansowania,
  • przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia w aspekcie różnych obszarów analizy wskaźnikowej: płynności, zadłużenia, sprawności działania i rentowności,
  • stosowania narzędzi oceny przedsięwzięć gospodarczych,
  • wykorzystania elementów rachunkowości zarządczej w postaci dźwigni finansowej i operacyjnej oraz progu rentowności w projektowaniu przedsięwzięcia.
  Program kursu:
  1. Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia gospodarczego
  2. Analiza warunków i źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych
  3. Planowanie finansowe

  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z analiza i ocena projektów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |