Studia I Stopnia - Finanse Przedsiębiorstw

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Finanse Przedsiębiorstw - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wymagane dokumenty: * świadectwo dojrzałości, * podanie na druku Uczeln
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje


  Studia I Stopnia
  Kierunek: Finanse i Rachunkowość
  Specjalność: Finanse Przedsiębiorstw


  Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Wydziale                      Ekonomiczno-Społecznym w Łodzi
   
  Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze nauki.

  Nauka trwa 6 semestrów (3 lata) w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

  Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.

  Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

      * I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3                        semestry),
      * II etap studiów - nauka przedmiotów specjalistycznych zgodnie z dokonanym wyborem                    specjalności, zakończona obroną pracy dyplomowej.


  Przedmioty: podstawowe, kierunkowe, ogólne i uzupełniające

  Przedmioty podstawowe:


  Mikroekonomia
  Makroekonomia
  Matematyka
  Statystyka
  Ekonometria
  Rachunkowość
  Finanse
  Prawo

  Przedmioty Kierunkowe:


  Matematyka Finansowa
  Analiza finansowa
  Rachunkowość finansowa
  Rynki finansowe
  Finanse publiczne
  Finanse przedsiębiorstwa
  Bankowość
  Ubezpieczenia

  Przedmioty ogólne i ubezpieczające:


  Język obcy I (angielski)
  Język obcy II (do wyboru)
  Ochrona własności intelektualnej
  Historia gospodarcza
  Podstawy socjologii
  Historia myśli ekonomicznej
  Podstawy zarządzania i marketingu
  Finanse samorządu terytorialnego
  Finanse międzynarodowe
  Wybrane problemy integracji gospodarczej
  Wykład w języku obcym
  Technologie informacyjne
  Wychowanie fizyczne

  Przedmioty na specjalności: Finanse Przedsiębiorstw


  Rachunkowośc Zarządcza
  Business plan i jego metodologia
  Rachunkowośc finansowa
  Aspekty finansowe resttrukturyzacji
  Strategie finansowe przedsiębiorstw
  Gospodark finansowa małych przedsiębiorstw
  Ocena efektywności projektu iwestycyjnego przedsiębiorstw
  Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw

Inne informacje związane z finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |