Home > Studia I Stopnia > Bankowość > Łódź > Studia I Stopnia - Bankowość - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Bankowość

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bankowość - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Sylwetka absolwenta: W ramach specjalizacji studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa bankowego, zapoznają się z produktami bankowymi, metodami zarządzania ryzykiem bankowym i oceny zdolności kredytowej, zasadami rachunkowości i sprawozdawczości bankowej, metodami oceny sytuacji finansowej banku. Absolwenci są przygotowani do pracy nie tylko w bankach, ale iw instytucjach finansowych wykorzystujących instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego (fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe), jak również w podmiotach gospodarczych współpracujących z bankami
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Bankowość
  Program specjalizacji:

     1. W ramach zajęć specjalizacyjnych podstawowymi przedmiotami są:
            * bankowość
            * rachunkowość
            * zarządzanie finansami przedsiębiorstw
            * rynek kapitałowy i pieniężny
            * ubezpieczenia
            * finansowa ocena opłacalności inwestycji
            * zarządzanie aktywami i pasywami banku
            * rachunkowość podatkowa
            * sprawozdawczość i analiza sprawozdań finansowych
     2. 150 godzin w semestrze w języku obcym (konwersatoria), których celem jest kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się terminologią zawodową w danym języku
     3. 2 godziny w tygodniu przez 6 semestrów zajęć z informatyki (na ostatnim roku jest to informatyka specjalistyczna)

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |