Studia I Stopnia-Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im.prof. Szczepana A. Pieniążka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu - W ciągu tygodnia - Skierniewice - Łódzkie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów: * kwestionariusz osobowy WSEH, * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis, duplikat, odpis poświadczony notarialnie), * 4 fotografie ( wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle), * kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), * oryginał i kserokopia dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek- Zarządzanie
  Specjalność - Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu


  Semestr I
  Mikroekonomia
  Nauka o organizacji
  Matematyka
  Statystyka
  Technologia informacyjna

  Język obcy
  Zajęcia fakultatywne
  Wychowanie fizyczne
  Techniki pracy umysłowej

  Semestr II
  Makroekonomia
  Podstawy zarządzania

  Matematyka
  Statystyka
  Język obcy
  Zajęcia fakultatywne
  Wychowanie fizyczne

  Semestr III
  Finanse
  Rachunkowość finansowa
  Zarządzanie kadrami
  Zachowania organizacyjne

  Język obcy
  Zajęcia fakultatywne 1
  Zajęcia fakultatywne 2
  Zajęcia fakultatywne 3

  Semestr IV
  Finanse przedsiębiorstwa
  Informatyka w zarządzaniu
  Prawo
  Marketing
  Język obcy
  Zajęcia fakultatywne 1
  Zajęcia fakultatywne 2

  Rachunek kosztów
  System bankowy


  Semestr V
  Rachunkowość podatkowa
  Ekonomika i strategia banku komercyjnego
  Matematyka finansowa i aktuarialna
  Aktualne problemy księgowo - podatkowe wybranych zdarzeń gospodarczych

  Seminarium

  Semestr VI
  System finansowy gospodarki
  Międzynarodowe instytucje finansowe
  "Problemy polityki pieniężnej i fiskalnej"
  Rachunkowość ubezpieczeniowa
  Rachunkowość banków

  Seminarium

Inne informacje związane z finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |