Studia I Stopnia - Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSMiB-Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw - Zaoczne - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Sylwetka Absolwenta: Specjalista o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający rozległą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk ekonomicznych, dotyczącą problemów funkcjonowania organizacji, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, umiejętności komunikowania się, negocjonowania i pracy w zespole, skutecznego działania w warunkach gospodarki rynkowej i pracy w krajach Unii Europejskiej, instytucjach, przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej. Jest przygotowany do zorganizowania i efektywnego prowadzenia własnej firmy. Może podjąć studia wyższe II stopnia. Jest wyposażony w umiejętności narzędziowe: - wszechstronną znajomość pracy z komputerem, - biegłą znajomość dwóch języków obcych wraz z elementami słownictwa specjalistycznego z zakresu jezyka biznesu.
 • Praktyki
  Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 lipca 200 r w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. nr 164 poz. 1166) praktyki studenckie stanowią integralną część programu kształcenia, trwają 4 tygodnie podczas wakacji po II roku studiówi. Są one konfrontacją nabytej wiedzy teoretycznej z realiami ekonomicznymi, sprawdzianem przydatności wiedzy w zakresie kierunkowych i specjalistycznych przedmiotów nauczania, pozwalają studentom sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe. Badane przedsiębiorstwa i instytucje stanowią także obszar penetracji ekonomiczno-organizacyjnej w celu zebrania materiałów do pracy dyplomowej. Program praktyk powstaje w ścisłej wspólpracy uczelni z przedsiębiorcami, bankami i innymi instytucjami realizującymi praktyki zawodowe studentów. Miejsce praktyk może wyznaczyć uczelnia lub student wyszukuje sam. Ich koordynatorem jest pełnomocnik d/s praktyk studenckich.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunki przyjęcia: - ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej (matura), - terminowe złożenie wymaganych dokumentów, - wniesienie opłat wpisowego Dokumenty: - świadectwo dojrzałości w oryginale, - wypełniony pakiet druków (pobranych w dziekanacie), - 4 fotografie o wym. 4x5 cm, - karta zdrowia kwalifikująca na studia wyższe.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Finanse i Rachunkowość
  Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw


  Merytoryczną podstawę kształcenia stanowią ogólne ramowe programy edukacji oraz autorskie programy szczegółowe. W programach ramowych występują prezentacje struktur blokowo-podmiotowych z uwzględnieniem zasad korelacji i ciągłości wiedzy oraz określenie pełnego wymiaru godzin przeznaczonych na realizację programu danego przedmiotu z uwzględnieniem liczby godzin i rodzaju zajęć w poszczególnych semestrach i latach studiów.
  W szczegółowych programach autorskich są określone cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu, zakres wiadomości i umiejętności kształconych w toku studiów, treści formy i instrumenty dydaktyczne, szczegółowa tematyka, wymiar godzin oraz literatura.
  Zarówno w konstrukcji ogólnej ramowych programów, jak i w ich uszczegółowieniu w autorskich programach przedmiotowych niezbędne jest przestrzeganie zasad:
   - selektywności, ciągłości i spójności wiedzy,
   - korelacji międzyprzedmiotowej i wewnątrzprzedmiotowej,
   - strukturyzacji treści dydaktycznych.

  Program kształcenia w WSMiB zawiera osiem bloków przedmiotowych skupionych w trzech modułach:

   - moduł A - przedmioty dla wszystkich specjalności,
   - moduł B - przedmioty kierunkowe dla dwu pokrewnych specjalności,
   - moduł C - przedmioty specjalistyczne towarzyszące seminarium dyplomowemu.

  PRZEDMIOTY
  KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO


      *  Podstawy psychologii
      * Podstawy socjologii
      * Wychowanie fizyczne
      * Języki obce
      * Technologia informacyjna
      * Własnośc intelektualna
      * Sport (studia dzienne)

  PRZEDMIOTY
  PODSTAWOWE


      *  Mikroekonomia
      * Makroekonomia
      * Matematyka
      * Statystyka
      * Ekonometria
      * Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
      * Wprowadzenie do finansów
      * Wstęp do prawa

  PRZEDMIOTY
  KIERUNKOWE


      *  Matematyka finansowa
      * Analiza finansowa
      * Rachunkowość finansowa
      * Rynki finansowa
      * Finanse publiczne
      * Finanse przedsiębiorstwa
      * Bankowość
      * Ubezpieczenia

      * Prawo finansowe
      * Prawo gospodarcze
      * Inwestowanie na rynku finansowym
      * Komunikacja społeczna i kultura w organizacji

  PRZEDMIOTY   SPECJALNOŚCIOWE
  specjalność:
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw


      * Strategie finansowe przedsiębiorstw
      * Żródła finansowania przedsiębiorstw
      * Finanse organizacji pozarządowych
      * Strategie podatkowe przedsiębiorstw
      * Audyt wewnętrzny
      * Fundusze strukturalne w rozwoju przedsiębiorstwa
      * Wykład monograficzny
      * Seminarium dyplomowe

   
   Podczas studiów w WSMiB studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami informatycznymi niezbędnymi do prowadzenia prac biurowych wymaganych podczas procesu zarządzania firmą i wspólczesnym biznesem. Program nauczania informatyki składa się z wykładów wprowadzających prowadzonych przez jeden semestr oraz dwusemestralnych ćwiczeń praktycznych  w laboratoriach komputerowych. W skład ćwiczeń wchodzą zajęcia z obsługi komputera w środowisku lokalnym i sieci INTERNET oraz wykorzystania programów biurowych ( MS Word, MS Works, MS Excel ).
  Na trzecim roku studiów, podczas realizacji specjalności "informatyka w zarządzaniu" w programie zajęć wykorzystywany jest program MS Access.

  Języki obce w Wyższej Szkole Marketingu i Biznesu stanowią ważny blok programowy. Program edukacji językowej obejmuje języki: angielski, niemiecki, hiszpański i francuski. Na I i II roku studiów studenci uczą się dwóch języków obcych. Na roku III wybierają jeden język obcy, w którym się specjalizują. 
  Autorskie programy językowe oferują nowe spojrzenie i nowatorskie podejście do nauczania i uczenia się języków obcych. Programy językowe powstają w oparciu o poziom umiejętności studenta, jego potrzeby, oczekiwania i zainteresowania. Celem programów jest przygotowanie studenta do płynnego i swobodnego porozumiewania się językiem obcym w życiu codziennym i zawodowym.


Inne informacje związane z finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |