Home > Studia I Stopnia > Bankowość > Dzienne > Łódź > Studia I Stopnia - Bankowość - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Bankowość - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bankowość - Dzienne - Łódź - Łódzkie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości. Wymagane dokumenty: * świadectwo dojrzałości, * podanie na druku Uczelni
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek: Finanse i Rachunkowośc
  Specjalność: Bankowość


  Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Wydziale Ekonomiczno-Społecznym
  w Łodzi
  Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze nauki.

  Nauka trwa 6 semestrów (3 lata) w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

  Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.

  Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

      * I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3                        semestry),
      * II etap studiów - nauka przedmiotów specjalistycznych zgodnie z dokonanym wyborem                    specjalności, zakończona obroną pracy dyplomowej.


  Przedmioty: podstawowe, kierunkowe, ogólne i uzupełniające

  Przedmioty podstawowe:

  Mikroekonomia
  Makroekonomia
  Matematyka
  Statystyka
  Ekonometria
  Rachunkowość
  Finanse
  Prawo

  Przedmioty Kierunkowe:

  Matematyka Finansowa
  Analiza finansowa
  Rachunkowość finansowa
  Rynki finansowe
  Finanse publiczne
  Finanse przedsiębiorstwa
  Bankowość
  Ubezpieczenia

  Przedmioty ogólne i ubezpieczające:


  Język obcy I (angielski)
  Język obcy II (do wyboru)
  Ochrona własności intelektualnej
  Historia gospodarcza
  Podstawy socjologii
  Historia myśli ekonomicznej
  Podstawy zarządzania i marketingu
  Finanse samorządu terytorialnego
  Finanse międzynarodowe
  Wybrane problemy integracji gospodarczej
  Wykład w języku obcym
  Technologie informacyjne
  Wychowanie fizyczne

  Przedmioty na specjalności: Bankowość

  Bierne i czynne operacje bakowe
  Operacje rozliczeniowe
  Rachunkowość bankowa
  Prawo bankowe
  Marketing bankowy
  Bank a przedsiębiorstwo
  Strategie finansowe na rynku kapitałowym
  Ocena zdolności finansowej

Inne informacje związane z Bankowość

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |