Información

O uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
została powołana 8 marca 1996 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej.
Jej założycielem jest Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie (SPP), które od ponad 16 lat wspiera rozwój gospodarczy regionu poprzez działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą oraz współpracę z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu.
Dwukrotnie (w 2000 i 2004 roku) SPP otrzymało I nagrodę za działalność na rzecz środowiska i regionu, w konkursie PRO PUBLICO BONO, organizowanym pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP.
WSIiZ jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, uczelni od ponad 6 lat aktywnie i z sukcesem działającej na rynku edukacyjnym województwa lubelskiego.
Od marca 2005 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest głównym założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, która w środowisku krakowskim cieszy się dużym prestiżem. Obok WSIiZ i Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, wśród tych instytucji znalazły się także: krakowski Instytut Tertio Millennio oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP).

Jakość kształcenia

 
W ciągu ostatnich lat Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie stała się niekwestionowanym liderem edukacji. Nowatorskie technologie i metody nauczania sprawiają, że poziom Uczelni z roku na rok jest coraz wyższy. WSIiZ jest laureatem wielu nagród potwierdzających najwyższą jakość kształcenia, m.in. Orzeł Rzeczpospolitej, Złoty Indeks magazynu Wprost, czy nagroda Lider Informatyki 2007. Uczelnia zajmuje też czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych wyprzedzając wszystkie uczelnie z regionu. Zaliczana jest – jako jedyna z Podkarpacia – do uczelni o klasie międzynarodowej.
Głównym filarem sukcesu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie są jednak ludzie. I to zasiadający po obu stronach katedry. Wysoki poziom kształcenia zapewnia odpowiednia kadra, stanowiąca połączenie doświadczonych i utalentowanych profesorów-mistrzów z młodymi, kreatywnymi pracownikami nauki. Pracują u nas m.in. prof. Stanisław Waltoś, prof. Jan Winiecki, prof. Jerzy Chłopecki, prof. Marek Pałasiński, prof. Witold Koziński, prof. Jan Sulmicki, czy dr Aleksander Hall. Są z nami również wybitni i znani na całym świecie naukowcy z zagranicy: prof. Bogdan Wilamowski, prof. Waldemar Karwowski, prof. Helmut Wachowiak, prof. Jerzy Seidler. Z drugiej strony o poziomie Uczelni świadczą też studenci. Naszą Uczelnię wybierają ludzie z pasją, dla których liczy się przede wszystkim zaangażowanie w to, co się robi. Dzięki temu nasi studenci osiągają znakomite wyniki w krajowych i międzynarodowych konkursach.
Wszystko to sprawia, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nie musi dorównywać innym szkołom wyższym. To ona wyznacza standardy i to poziom tej Uczelni jest wzorem dla innych. Wzorem, który doceniła znakomita karda, która z nami współpracuje, ale też podziwianym przez studentów, którzy się u nas kształcą.


Misja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

1. Kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy zdolnych do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych.
2. Kształtowanie u studentów predyspozycji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji pozwalających utrzymywać przez cały okres życia zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność intelektualną.
3. Osiągnięcie przez Uczelnię poziomu centrum cywilizacyjnego oddziaływania w skali regionalnej i – w perspektywie – ponadregionalnej m. in. przez prowadzenie badań eksplanacyjnych i aplikacyjnych dotyczących głównych aspektów rozwoju regionalnego i trans regionalnego.
4. Osiągnięcie przez Uczelnię statusu akademickiego centrum naukowego zdolnego zahamować proces intelektualnego drenażu Podkarpacia oraz przyciągającego do regionu jednostki wybitne z całej Polski.
5. W dalszej perspektywie osiągnięcie przez Uczelnię pozycji konkurencyjno-partnerskiej wobec najlepszych uczelni wyższych w innych krajach Unii Europejskiej w obszarach: kształcenia fachowców dla „nowej ekonomii” i wdrażania systemów informatycznych.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 4

Strona 1 z 4

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |