Studia I Stopnia-Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

 • Centrum:
 • Typ:
  W ciągu tygodnia
 • Miejsce:
 • Rodzaj:
 • Cena:
 • Komentarz:
  Studia realizowane są również w systemie niestacjonarnym. Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ na kierunku Zdrowie publiczne w momencie uzyskania uprawnień. Natomiast absolwenci specjalności promocja zdrowia z fizjoterapią mogą kontynuować naukę wybierając studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 • Więcej informacji
Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Uruchomienie kierunku Zdrowie publiczne w naszej Uczelni jest odpowiedzią na konieczność kształcenia specjalistów z zakresu promowania zdrowego stylu życia wśród ludzi młodych i aktywnych. Przy ogólnym procesie starzenia się społeczeństwa, niewątpliwie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne itp.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Zdrowie Publiczne
  Specjalizacja- Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

  Specjalność ta jest reakcją na zmiany rynku usług zdrowotnych, których przykładem jest tworzenie jednostek samodzielnych, kontraktowanie usług, zmiany w systemie ubezpieczeniowym, przejmowanie przez społeczności lokalne usług zdrowotnych, coraz silniejsza pozycja sektora prywatnego i rosnące wymagania pacjentów.

  Podczas studiów na tej specjalności zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia realizowanych przez instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne, funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia.

  W programie studiów m.in.:

  * podstawy marketingu,
  * zarządzanie zespołami ludzkimi,
  * zarządzanie jakością w ochronie zdrowia,
  * europejskie prawo pracy i polityka socjalna
  .

  Specjalność realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent będziesz mógł również wykazać się znajomością medycyny w zarysie, podstawowych problemów zdrowotnych, systemów opieki zdrowotnej, podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania, metod badawczych oraz umiejętnością wykorzystania systemów informatycznych (przede wszystkim Internetu). Nabyte umiejętności pozwolą Ci na podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się opieką społeczno-medyczną, promocją zdrowia i edukacją prozdrowotną, nadzorem sanitarno-epidemiologoicznym oraz organizowaniem i administrowaniem w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Inne informacje związane z administracja w służbie zdrowia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |