Studia I Stopnia-Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - Rzeszów - Podkarpackie - Zarzadzanie w medycynie rzeszow - I2887

Home>Studia I Stopnia>Administracja w Służbie Zdrowia>Dzienne>Rzeszów>Studia I Stopnia-Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - Rzeszów - Podkarpackie
 
Studia I Stopnia-Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - Dzienne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Studia I Stopnia-Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - Rzeszów - Podkarpackie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Kierunek organizacja i zarzadzanie w ochronie zdrowia
  • Organizacja i zarzadzanie w medycynie
  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia studia
  • Organizacja ochrony zdrowia warszawa
  • Zarządzanie i organizacja w ochronie zdrowia mazowieckie
  • Zarządzanie ochroną zdrowia łódź
  • Zarzadzanie w medycynie rzeszow
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia studia
Studia I Stopnia-Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia - Rzeszów - Podkarpackie Szczegóły
Cel:
Uruchomienie kierunku Zdrowie publiczne w naszej Uczelni jest odpowiedzią na konieczność kształcenia specjalistów z zakresu promowania zdrowego stylu życia wśród ludzi młodych i aktywnych. Przy ogólnym procesie starzenia się społeczeństwa, niewątpliwie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne itp.
Profil słuchacza / Wymogi:
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Studia I Stopnia
Kierunek-Zdrowie Publiczne
Specjalizacja- Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Specjalność ta jest reakcją na zmiany rynku usług zdrowotnych, których przykładem jest tworzenie jednostek samodzielnych, kontraktowanie usług, zmiany w systemie ubezpieczeniowym, przejmowanie przez społeczności lokalne usług zdrowotnych, coraz silniejsza pozycja sektora prywatnego i rosnące wymagania pacjentów.

Podczas studiów na tej specjalności zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia realizowanych przez instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne, funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia.

W programie studiów m.in.:

* podstawy marketingu,
* zarządzanie zespołami ludzkimi,
* zarządzanie jakością w ochronie zdrowia,
* europejskie prawo pracy i polityka socjalna
.

Specjalność realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.


A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł również wykazać się znajomością medycyny w zarysie, podstawowych problemów zdrowotnych, systemów opieki zdrowotnej, podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania, metod badawczych oraz umiejętnością wykorzystania systemów informatycznych (przede wszystkim Internetu). Nabyte umiejętności pozwolą Ci na podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się opieką społeczno-medyczną, promocją zdrowia i edukacją prozdrowotną, nadzorem sanitarno-epidemiologoicznym oraz organizowaniem i administrowaniem w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Administracja w Służbie Zdrowia: