Studia I Stopnia-Dietetyka Współczesna - Rzeszów - Podkarpackie - Wymogi dietetyk - Dietetyka wspolczesna - Dietetyka współczesna - I2885

Home>Studia I Stopnia>Dietetyka i Żywienie - ogólne>Dzienne>Rzeszów>Studia I Stopnia-Dietetyka Współczesna - Rzeszów - Podkarpackie
 
Studia I Stopnia-Dietetyka Współczesna - Dzienne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Studia I Stopnia-Dietetyka Współczesna - Rzeszów - Podkarpackie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Diedetyka współczesna rzeszów
  • Dietetyka studia podyplomowe rzeszów
  • Dietetyka wspolczesna
  • Dietetyka współczesna
  • Dietetyka współczesna rzeszów
  • Wymogi dietetyk
  • Wyzsza szkoła żywieniowa w rzeszowie
Podziel się z innymi:
Studia I Stopnia-Dietetyka Współczesna - Rzeszów - Podkarpackie Szczegóły
Cel:
Uruchomienie kierunku Zdrowie publiczne w naszej Uczelni jest odpowiedzią na konieczność kształcenia specjalistów z zakresu promowania zdrowego stylu życia wśród ludzi młodych i aktywnych. Przy ogólnym procesie starzenia się społeczeństwa, niewątpliwie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne itp.
Profil słuchacza / Wymogi:
Dietetyka współczesna, to oferta dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i kwalifikacje w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umieć wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Studia I Stopnia
Kierunek-Zdrowie Publiczne
Specjalizacja- Dietetyka Współczesna

Wybierając tę specjalność poznasz sposoby planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, technologię przygotowania potraw, zapoznasz się z ogólną charakterystyką grup żywności oraz ich wartości odżywczej i energetycznej. Podczas studiów zdobędziesz także wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie klasyfikacji i charakterystyki diet oraz żywienia w wybranych chorobach, poznasz niekonwencjonalne metody żywienia oraz zapoznasz się z głównymi założeniami zdrowego odżywiania, ważnego z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej. Propedeutyka medycyny i inne nauki medyczne wprowadzą Cię natomiast w problematykę zdrowia i choroby.

Studiując dietetykę współczesną zgłębisz nie tylko problematykę związaną z żywieniem człowieka, ale zdobędziesz również wiedzę z zakresu nauk medycznych, która umożliwi Ci podjęcie pracy w zawodach, związanych m.in. z planowaniem i nadzorowaniem żywienia indywidualnego i zbiorowego grup ludności, stosowaniem żywienia klinicznego w leczeniu chorób czy planowaniem i opracowaniem jadłospisów i potraw.

W programie studiów m.in.:

* edukacja żywieniowa,
* żywienie człowieka w różnych grupach wiekowych,
* dietetyka pediatryczna,
* higiena i bezpieczeństwo żywności i żywienia,
* technologia żywności i potraw,
* kliniczny zarys chorób,
* propedeutyka medycyny i inne nauki medyczne,
* psychologia ogólna


 
Aby ubiegać się o przyjęcie na specjalność dietetyka współczesna musisz posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego wraz z aktualną sanitarno-epidemiologiczną książeczką zdrowia.

Specjalność realizowana od 1. semestru na studiach I stopnia.


A co po studiach?

Jako absolwent kierunku znajdziesz zatrudnienie w poradniach dietetycznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, sanatoriach, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, oraz instytucjach zajmujących się dystrybucją i sprzedażą żywności czy badaniami jakości surowców i produktów żywnościowych. Ponadto będziesz mógł prowadzić doradztwo w zakresie żywienia czy nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Dietetyka i Żywienie - ogólne: