Studia I Stopnia-Dietetyka Współczesna

 • Centrum:
 • Typ:
  W ciągu tygodnia
 • Miejsce:
 • Rodzaj:
 • Cena:
 • Komentarz:
  Studia realizowane są również w systemie niestacjonarnym. Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia w WSIiZ na kierunku Zdrowie publiczne w momencie uzyskania uprawnień. Natomiast absolwenci specjalności promocja zdrowia z fizjoterapią mogą kontynuować naukę wybierając studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 • Więcej informacji
Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Dietetyka Współczesna - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Uruchomienie kierunku Zdrowie publiczne w naszej Uczelni jest odpowiedzią na konieczność kształcenia specjalistów z zakresu promowania zdrowego stylu życia wśród ludzi młodych i aktywnych. Przy ogólnym procesie starzenia się społeczeństwa, niewątpliwie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne itp.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Dietetyka współczesna, to oferta dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i kwalifikacje w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umieć wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności czy kandydat zdaje nową czy starą maturę. Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 7 sierpnia 2009 r. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: * świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz w internecie), * zaświadczenie lekarskie z bieżącego roku na wszystkie kierunki; od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Ratownictwo medyczne lub Zdrowie publiczne (specjalności: kosmetologia, promocja zdrowia z fizjoterapią, ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych) wymagane jest zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranej specjalności - zaświadczenie musi być ważne na okres trwania studiów * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Zdrowie Publiczne
  Specjalizacja- Dietetyka Współczesna

  Wybierając tę specjalność poznasz sposoby planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, technologię przygotowania potraw, zapoznasz się z ogólną charakterystyką grup żywności oraz ich wartości odżywczej i energetycznej. Podczas studiów zdobędziesz także wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie klasyfikacji i charakterystyki diet oraz żywienia w wybranych chorobach, poznasz niekonwencjonalne metody żywienia oraz zapoznasz się z głównymi założeniami zdrowego odżywiania, ważnego z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej. Propedeutyka medycyny i inne nauki medyczne wprowadzą Cię natomiast w problematykę zdrowia i choroby.

  Studiując dietetykę współczesną zgłębisz nie tylko problematykę związaną z żywieniem człowieka, ale zdobędziesz również wiedzę z zakresu nauk medycznych, która umożliwi Ci podjęcie pracy w zawodach, związanych m.in. z planowaniem i nadzorowaniem żywienia indywidualnego i zbiorowego grup ludności, stosowaniem żywienia klinicznego w leczeniu chorób czy planowaniem i opracowaniem jadłospisów i potraw.

  W programie studiów m.in.:

  * edukacja żywieniowa,
  * żywienie człowieka w różnych grupach wiekowych,
  * dietetyka pediatryczna,
  * higiena i bezpieczeństwo żywności i żywienia,
  * technologia żywności i potraw,
  * kliniczny zarys chorób,
  * propedeutyka medycyny i inne nauki medyczne,
  * psychologia ogólna


   
  Aby ubiegać się o przyjęcie na specjalność dietetyka współczesna musisz posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego wraz z aktualną sanitarno-epidemiologiczną książeczką zdrowia.

  Specjalność realizowana od 1. semestru na studiach I stopnia.


  A co po studiach?

  Jako absolwent kierunku znajdziesz zatrudnienie w poradniach dietetycznych, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, sanatoriach, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach odnowy biologicznej, placówkach sportowych, oraz instytucjach zajmujących się dystrybucją i sprzedażą żywności czy badaniami jakości surowców i produktów żywnościowych. Ponadto będziesz mógł prowadzić doradztwo w zakresie żywienia czy nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.

Inne informacje związane z dietetyka i żywienie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |