Home > Studia I Stopnia > Dietetyka i Żywienie - ogólne > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Dietetyka - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Dietetyka - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dietetyka - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych.
 • Praktyki
  Program studiów przewiduje 20 tygodni praktyk w szpitalach, szkołach, przedszkolach, poradniach, domach opieki społecznej i innych instytucjach zbiorowego żywienia również za granicą.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia: Na zasadach obowiązujących obywateli polskich przyjmuje się również cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów: 1. podania (na druku szkoły) 2. formularza (na druku szkoły) 3. świadectwa maturalnego 4. zaświadczenia od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów, 5. podania, życiorysu, kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej - za zgodność z oryginałem), 6. 3 zdjęć (podpisanych na odwrocie ołówkiem) takich jak na dowód osobisty + 1 zdjęcie w formacie elektronicznym o wymiarach 2 cm x 2,5 cm, 300 dpi
 • Tutuł uzyskany
  Licancjat
 • Szczegółowe informacje
  DIETETYKA

  Kierunek: dietetyka 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

  Dietetyka
  jako nauka będzie odgrywała coraz większą rolę w dobie chorób cywilizacyjnych takich jak: choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, nowotwory, cukrzyca insulino-niezależna, nienowotworowe choroby jelita grubego, kamica żółciowa, próchnica zębów, osteoporoza.

  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
  – domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
  – instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się                        poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.
  – organizacjach konsumenckich,
  – placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)
  – publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
  – zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych – placówkach zbiorowego    żywienia (catering),
  – szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej

  W programie studiów: biologia, biochemia, fizjologia i patofizjologia, medycyna kliniczna, farmakologia i farmakoterapia, higiena, profilaktyka zdrowia, technologia żywności i techniki przyrządzania pożywienia oraz praktyki w szpitalach i różnych instytucjach związanych z żywieniem.

  I rok studiów

      * Kosmetologia pielęgnacyjna
      * Anatomia
      * Fizjologia
      * Promocja zdrowia
      * Histologia
      * Biologia i genetyka
      * Biofizyka
      * Biochemia
      * Fizjoterapia i masaż
      * Język obcy
      * Doraźna pomoc przedmedyczna
      * Mikrobiologia
      * Podstawy informacji naukowej z ochroną własności intelektualnej
      * Chemia ogólna
      * Technologie informacyjne
      * Wychowanie fizyczne

  II rok studiów

      * Kosmetologia
      * Kosmetologia pielęgnacyjna, zachowawcza i upiększająca
      * Dermatologia
      * Patofizjologia
      * Fizykoterapia
      * Edukacyjne aspekty komunikacji społecznej
      * Elementy psychologii
      * Pedagogika
      * Język obcy
      * Chemia kosmetyczna
      * Wychowanie fizyczne

  III rok studiów

      * Medycyna estetyczna
      * Podstawy żywienia z elementami dietetyki
      * Podstawy chirurgii plastycznej
      * Podstawy farmakologii i toksykologii
      * Farmakognozja
      * Pracownia kosmetyki z elementami metodyki kształcenia zawodowego
      * Dermatologia
      * Podstawy immunologii z elementami alergologii
      * Podstawy zarządzania i kontroli jakości
      * Podstawy ekonomii i prawa
      * Sensoryka i środki zapachowe
      * Estetyka
      * Marketing i reklama
      * Etyka zawodu
      * Metodologiczne podstawy badań własnych
      * Seminarium dyplomowe

      * Seminarium dyplomoweInne informacje związane z Dietetyka i Żywienie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |