Home > Studia I Stopnia > Dietetyka i Żywienie - ogólne > Zaoczne > Lublin > Dietetyka - Studia I Stopnia - Lublin - Lubelskie

Dietetyka - Studia I Stopnia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSNS-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Dietetyka - Studia I Stopnia - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Dietetyk zajmuje się planowaniem, nadzorowaniem i stosowaniem zasad żywienia zarówno dla osób indywidualnych, jak i całych zbiorowości jak i badaniem produktów żywnościowych. Dba on o prawidłowe i racjonalne odżywianie, zwłaszcza w czasie choroby i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego. W tym celu musi posiadać szeroką wiedzę o pochodzeniu żywności, o procesach przygotowania potraw, a także o dostosowaniu żywności do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu i wieku.

  Absolwent kierunku dietetyka powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka, w zależności od etapu jego życia, okresu rozwojowego a także człowieka zdrowego i chorego.

  Zdobywa również wiadomości z technologii przygotowania potraw. Wyposażony w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne jest przygotowany do:
      * planowania racjonalnego żywienia dla rożnych grup ludności
      * opracowania diet żywieniowych przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych potraw
      * oceny stanu odżywiania, sposobów i stylów żywienia
      * rozpoznania niedożywienia oraz innych chorób w szczególności przewodu pokarmowego
      * stosowania metod niwelowania zaburzeń żywieniowych
      * zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym w oparciu o zasoby dietoprofilaktyki i dietoterapii
      * rozpoznania aktualnych problemów żywieniowych naszego społeczeństwa
      * oceny wpływu choroby na stan odżywiana i wpływu żywienia na przebieg i wyniki leczenia
      * dostrzegania i oceny związku oraz wpływu farmakoterapii i żywienia
      * oceny żywności ekologicznej, sposobów jej produkcji
      * kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
      * oceny polskich i europejskich norm żywieniowych
      * opracowania zasad żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanych do wieku, stanu zdrowia,
      * oceny wpływu składników odżywczych na funkcjonowanie poszczególnych układów ludzkiego organizmu
      * udzielania porad dotyczących otyłości, nadwagi
      * realizowania doradztwa w zakresie żywienia i profilaktyki zdrowotnej
      * oceny produktów żywieniowych pod kątem prozdrowotnym
      * rozpoznania potrzeb i oczekiwań konsumentów w zakresie odżywiania
      * oceny funkcjonowania rynku żywieniowego w Polsce i innych krajach
      * oceny i zastosowania technologii przetwarzania żywności, organizacji produkcji żywności, technologii gastronomicznych
      * oceny interakcji między poszczególnymi składnikami pokarmowymi
      * poznania podstaw towaroznawstwa żywności

  Zgodnie z posiadaną wiedzą i zdobytymi umiejętnościami podczas studiów Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w:
      * publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
      * zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie m.in. do szpitali
      * organizacjach konsumenckich
      * placówkach sportowych
      * placówkach edukacyjnych
      * poradniach dietetycznych

  Studia I stopnia (licencjackie - 6 semestrów)
  Specjalności:
      * Dietoterapia
      * Żywienie zbiorowe
      * Profilaktyka żywienia
      * Żywienie w sporcie

  Każdy student składając formularz zgłoszeniowy wybiera specjalność, która jest realizowana od czwartego semestru.

  Praktyki
     1. Wstępna praktyka w szpitalu (po pierwszym roku studiów)
     2. Praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu (po drugim roku studiów)
     3. Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych
     4. Praktyka w szpitalu dziecięcym (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej i niemowlęcej,żłobku, poradni dietetycznej, magazynie żywności)
     5. Praktyka w szpitalu dla dorosłych (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej, dziale żywienia)
     6. Praktyka w domu opieki społecznej
     7. Praktyka z technologii potraw

Inne informacje związane z Dietetyka i Żywienie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |