Home > Podyplomowe > Dietetyka i Żywienie - ogólne > Zaoczne > Gdańsk > Dietetyka - Studia Podyplomowe - Gdańsk - Pomorskie

Dietetyka - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Dietetyka - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel studiów:
  Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy teoretycznej
  i praktycznej z zakresu dietetyki – żywienia indywidualnego i zbiorowego zdrowego i chorego człowieka.

  Absolwent studium otrzyma przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu:
  - anatomii i fizjologii człowieka,
  - żywienia człowieka z elementami biochemii żywności i żywienia,
  - dietoprofilaktyki i dietoterapii w wybranych chorobach,
  - żywienia w sporcie,
  - oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania,
  - roli edukacji i poradnictwa dietetycznego w zmianie nawyków żywieniowych,
  - roli diety w odnowie biologicznej,
  - technologicznych aspektów produkcji potraw,
  - nadzoru higieniczno-sanitarnego nad żywieniem zbiorowym.

  Absolwent studiów podyplomowych będzie specjalistą z zakresu dietetyki, zdolnym do udzielana samodzielnych porad dietetycznych i prowadzenia poradnictwa profilaktyki żywieniowej oraz do planowania żywienia i nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego oferującymi posiłki zarówno dla ludzi zdrowych jaki i chorych.

  Adresaci studiów
  Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, przede wszystkim do absolwentów kierunków związanych z naukami medycznymi, z żywnością i żywieniem, z gastronomią i hotelarstwem, naukami biologicznymi oraz do innych osób profesjonalnie związanych z ochroną zdrowia.

  Oferta programowa
  Program 2-semestralnych studiów obejmuje 186 godzin dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń w systemie niestacjonarnym (sobota, niedziela). Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych. Założeniem programowym jest prezentowanie tematyki studiów w sposób praktyczny z uwzględnieniem metody opisowej tylko tam gdzie jest to niezbędnie konieczne.

  Kadra
  Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz specjalistów-praktyków z danej specjalności.

  Czas trwania i sposób organizacji
  Studia trwają dwa semestry, w trakcie których realizowanych jest 186 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w systemie studiów niestacjonarnych, w trybie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

  Warunki ukończenia studium:
  jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów z przedmiotów przewidzianych w programie studiów, oraz napisanie pracy końcowej i uzyskanie pozytywnej recenzji promotora,

  Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Turystki i Hotelarstwa
  w Gdańsku (druk MEN-I-9SW)

Inne informacje związane z Dietetyka i Żywienie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |