Información

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną, jednowydziałową i jednokierunkową wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych pod nr 88. Założycielem jest „Uczelnia” Spółka z o.o. Rektorem Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa od początku jej istnienia jest prof. zw. dr hab. Władysław Włodzimierz Gaworecki.

Obecnie Uczelnia działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu wprowadzonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-3-411-376-06 z dnia 31.08.2006r. i Regulaminu studiów zatwierdzonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSS-4001-39/BW/06 z dnia 30.11.2006r.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie jakości kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia (uchwała Nr 769/2010 z dnia 8 lipca 2010 r.).
decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lipca 2006 roku uzyskała przedłużenie pozwolenia na swoją działalność na czas nieokreślony.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2010 (nr decyzji: MNiSW-DNS-WUN-6013-10261-2/KT/10) Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku uzyskała przedłużenie pozwolenia na swoją działalność na czas nieokreślony.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WSTiH?
Argumentów jest kilka, najważniejsze jednak z nich to:

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONĄ UCZELNIĄ KSZTAŁCĄCĄ KADRY DLA TURYSTYKI (RANKING „WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE” 2010).
Raport Wiadomości Turystycznych miał na celu wybranie uczelni, których program kształcenia najbardziej odpowiada potrzebom wielokrotnie zgłaszanym przez przedstawicieli branży. W badaniach najwyżej oceniano m.in. ofertę edukacyjną, kadrę akademicką, sposób przeprowadzania praktyk, naukę systemów rezerwacyjnych i nauczanie języków obcych. Ranking Wiadomości Turystycznych nie jest pierwszym, w którym WSTiH odniosła tak znaczący sukces. Gdańska uczelnia już wielokrotnie osiągała najwyższe noty w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych i branżowych (np. "Rzeczpospolita" i "Perspektywy"- 2009,2008, 2007, 2004, 2003).

WSTiH LAUREATEM LICZNYCH NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ m.in.:
- 6-krotny tytuł „Wiarygodnej Szkoły” nadany przez Akademickie Centrum Informacyjne
- II miejsce w finale europejskiego konkursu Eurhodip (w kategorii technicznej), który odbył się w Bolonii w 2009 r.
- II miejsce w ogólnopolskim konkursie kulinarnym "Zgotuj sobie sukces", który odbył się w Warszawie w 2009 r.
- laureat XVI edycji ogólnopolskiego konkursu "Medal Europejski dla Usług" zorganizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Uczelnia została uhonorowana Medalem Europejskim za prowadzenie, na wysokim europejskim poziomie, studiów na kierunku "turystyka i rekreacja" w 2008 r.
- laureat rankingu najzdrowszych polskich przedsiębiorstw "Wehikuły czasu" zorganizowanego przez Gazetę Prawną w 2007 r.
- wyróżnienie konferencji naukowej WSTiH „Turystyka Biznesowa” w kategorii Wydarzenie Roku w ramach konkursu na najlepszą promocję turystyki województwa pomorskiego w 2007 r.

WSTiH JEST CZŁONKIEM m.in.:
- Eurhodip – The Leading Hotel Schools In Europe
WSTiH od lipca 2007 r. jest członkiem Zrzeszenia Wiodących Szkół Hotelarskich w
Europie EURHODIP – organizacji wspierającej utrzymanie wysokiego poziomu szkolnictwa w dziedzinie hotelarstwa. Członkostwo w tej organizacji pozwala uczelni na dostosowywanie programu nauczania do nieustannie zmieniającego się rynku pracy branży hotelarsko-gastronomicznej poprzez udział kadry dydaktycznej w konferencjach i seminariach organizowanych przez Eurhodip. Umożliwia również naszym studentom udział w projektach, konkursach i programach europejskich oraz zdobycie dyplomu Eurhodip potwierdzającego praktyczne umiejętności uzyskane dzięki odbyciu stażu zagranicznego w branży hotelarskiej. W roku 2009 r. iż dwuosobowy zespół WSTiH zajął II miejsce w finale europejskiego konkursu Eurhodip, który odbył się w dniach na przełomie listopada i grudnia w Bolonii. Zespół startował w kategorii: zaproponowanie innowacyjnego pomysłu dotyczącego programu kolacji powitalnej wraz z doborem dań i napojów, dekoracji i elementów rozrywki. Studenci przedstawiali swój projekt w j. angielskim.

- Bussiness Centre Club
Od roku 2007 WSTiH jest członkiem Business Centre Club. Ten elitarny klub przedsiębiorców jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza ponad 1200, głównie prywatnych firm reprezentowanych przez blisko 2000 przedsiębiorców, obracających kapitałem 200 mld zł i zatrudniających 600 tysięcy pracowników. W Klubie działa, jako inicjatywa ogólnopolska, Studenckie Forum BCC. Misją SFBCC jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w Polsce. Wśród członków Studenckiego Forum BCC są również studenci WSTiH.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |