Studia II Stopnia-Dziennikarstwo Prasowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Dziennikarstwo Prasowe - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Jeśli interesujesz się mediami, komunikacją społeczną, multimediami, reklamą i public relations, a także problematyką prasy samorządowej i lokalnej, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Jako student dziennikarstwa będziesz mógł odbyć praktyki zawodowe w mediach regionalnych, ogólnopolskich, a nawet zagranicznych. Program studiów nastawiony jest na doskonalenie umiejętności praktycznych, dlatego oprócz wykładów i ćwiczeń, wiele miejsca zajmują warsztaty praktyczne. Dzięki temu, przyswoisz sobie wiedzę z różnych dziedzin, nie tylko dziennikarstwa, ale i fotografii, reklamy, grafiki komputerowej i projektowania graficznego. Natomiast realizacja programu w ramach lektoratu umożliwi Ci uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość specjalistycznego słownictwa w języku obcym. Infrastruktura informatyczna WSIiZ zapewni Ci doskonałe przygotowanie do pracy z wykorzystaniem grafiki i multimediów, a także pracy w mediach internetowych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunki Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Informatyka i ekonometria, Informatyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania. O przyjęciu kandydata na studia II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji, tj. do 31 lipca 2009 roku. Kandydaci powinni złożyć NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * wypis z indeksu potwierdzony przez dziekanat, zawierający listę przedmiotów wraz z ilością godzin i ocenami (dotyczy absolwentów, którzy nie posiadają suplementów do dyplomu), * opinię od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, * średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat, * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (w oryginale lub w odpisie lub świadectwo potwierdzone notarialnie), * podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ (dostępnym w punkcie rekrutacyjnym oraz internecie), * zaświadczenie lekarskie wystawione w roku bieżącym, * 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) w tym aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, * kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, * kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek-Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
  Specjalność-Dziennikarstwo Prasowe

  Studia na tej specjalności oferują podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności warsztatowych, związanych głównie z pracą w tradycyjnych mediach drukowanych. Specjalność przygotuje Cię również do podjęcia pracy w mediach elektronicznych, szczególnie w obrębie intensywnie rozwijających się nowych mediów (dziennikarstwo internetowe).
  Oprócz zajęć dydaktycznych oferujemy także atrakcyjne praktyki i staże w redakcjach regionalnych i ogólnopolskich mediów, które umożliwią Ci praktyczną realizację posiadanej wiedzy i zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

  W programie studiów m.in.:

  * warsztat dziennikarski,
  * dziennikarstwo on-line,
  * edytorstwo,
  * organizacja pracy redakcyjnej,
  * publicystyka polityczna.


  Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.

  A co po studiach?

  Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy dziennikarza i redaktora w redakcjach prasowych i w mediach elektronicznych. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwią Ci również kierowanie i zarządzanie instytucjami medialnymi. Przygotowanie warsztatowe pozwoli Ci także na podjęcie aktywności zawodowej w redakcjach internetowych i nowych mediach.

Inne informacje związane z dziennikarstwo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |