Studia I Stopnia - Dziennikarstwo - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Ateneum-Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dziennikarstwo - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Dziennikarstwo - która uwzględnia specyfikę warsztatową różnych typów dziennikarstwa: agencyjnego, prasowego, radiowego i telewizyjnego oraz dziennikarstwa on-line. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy lub stażu z redakcjami prasowymi, są przygotowani do gromadzenia informacji pochodzących z różnych źródeł, nagrywania materiałów na nośniki, montowania i emitowania programów.
 • Praktyki
  Praktyka zawodowa 6 tygodni w czasie studiów
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów I stopnia powinien złożyć następujące dokumenty: * podanie/formularz rekrutacyjny według wzoru Uczelni (pobierz formularz studia I stopnia .doc - 101 kb) * 4 fotografie legitymacyjne o wymiarze 35 mm x 45mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (wykonane tradycyjn± metod± z negatywu) * orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do podjęcia studiów * kserokopia dowodu osobistego * oryginał świadectwa dojrzałości * dowód wpłaty
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Przebieg studiów
  Nauka na studiach zawodowych (I stopnia) znajdujących się w ofercie Uczelni trwa 3 lata (6 semestrów). Student, stosownie do własnych preferencji i możliwości może wybrać jeden z dwóch trybów studiów: stacjonarny lub niestacjonarny zaoczny. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, na studiach niestacjonarnych zaocznych - program realizowanych jest w trakcie sobotnio-niedzielnych sesji zjazdowych odbywających się co 2 tygodnie. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni.
  Studia kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent studiów zawodowych zdobywa tym samym wykształcenie wyższe i uzyskuje możliwość podjęcia nauki na studiach II stopnia.
  Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę  o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykładów, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe. Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych( prasa, radio, telewizja, Internet. Absolwent rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo międzynarodowej. Absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukacje medialną.

  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
  DZIENNIKARSTWO STUDIA I stopnia


  L.p.    Nazwa przedmiotu
       PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  1    Język obcy (angielski)
  2    Wychowanie fizyczne
  3    Technologia informacyjna
  4    Logika
  5    Ochrona własności intelektualnej

       PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  1    Psychologia ogólna i społeczna
  2    Filozofia
  3    Socjologia ogóna
  4    Encyklopedia prawa
  5    Ekonomia
  6    Statystyka i demografia
  7    Historia  Polski XX w.
  8    Nauka o komunikowaniu
  9    Współczesne systemy polityczne
  10    System polityczny RP
  11    Historia instytucji politycznych
  12    Nauka o polityce
  13    Międzynarodowe stosunki polityczne
  14    Marketing polityczny
  15    Wstęp do nauki o państwie,prawie i polityce
  16    Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  17    Metodologia badań
  18    Geografia polityczna

       PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1    Historia mediów w Polsce i na świecie
  2    Współczesne media w Polsce
  3    Systemy medialne na świecie
  4    Stylistyka i kultura języka
  5    Retoryka i erystyka dziennikarska
  6    Gatunki dziennikarskie
  7    Prawa mediów
  8    Etyka dziennikarska
  9    Warsztaty dziennikarstwa prasowego
  10    Warsztaty dziennikarstwa radiowego
  11    Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego
  12    Public relactions
  13    Źródła informacji dla dziennikarza
  14    Propedeutyka dziennikarstwa
  15    Fotografia w mediach
  16    Seminarium dyplomowe

       PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
  1    Media lokalne i środowiskowe
  2    Współczesna polityka wydawnicza
  3    Praca i kariera w mediach
  4    Warsztaty dziennikarstwa prasowego II
  5    Warsztaty dziennikarstwa radiowego II
  6    Warsztaty dziennikarstwa telewizyjnego II
  7    Techniki pozyskiwania i dokumentacja informacji
  8    Dziennikarstwo śledcze
  9    Dziennikarsto branżowe i poradnikowe
  10    Język i atrakcyjnośc wypowiedzi dziennikarskiej
  11    Wykłady do wyboru

Inne informacje związane z Dziennikarstwo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |