Información

Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-02-4003-93/07 z dnia 25.05.2007 r. roku otrzymała uprawnienie do prowadzenia studiów II stopnia (studiów magisterskich) na kierunku "europeistyka".

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w uchwale nr 256/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. wydało ocenę  pozytywną w sprawie jakości ksztalcenia na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja spoleczna" (studia I stopnia) prowadzonym na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarsytwa "Ateneum - Szkoły Wyższej". Następna ocena jakości kształcenia na tym kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2012/2013.

Akredytacja Politologia
Akredytacja Politologia
- Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 135/2007 z dnia 8 marca 2007 roku wydało pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku „politologia” (studia I stopnia) prowadzonym na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku. Następna ocena jakości kształcenia na tym kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2012/2013.

Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy Zarządzenia nr 8/2005 Rektora „Ateneum – Szkoły Wyższej” w Gdańsku  z dnia 15.11.2005 roku w sprawie utworzenia specjalności „praca socjalna” w ramach prowadzonego kierunku  studiów „nauki o rodzinie” na Wydziale Studiów Edukacyjnych w  „Ateneum – Szkole Wyższej” w Gdańsku otrzymała uprawnienie do prowadzenia specjalności „praca socjalna”.

- Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy Zarządzenia nr 8A/2005 Rektora „Ateneum – Szkoły Wyższej” w Gdańsku  z dnia 15.11.2005 roku w sprawie utworzenia specjalności „integracja europejska” w ramach prowadzonego kierunku  studiów „europeistyka” na Wydziale Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa w   „Ateneum – Szkole Wyższej” w Gdańsku otrzymała uprawnienie do prowadzenia specjalności „integracja europejska”.

- Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy decyzji DSW-III-JP-4003-780/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.09.2005 roku otrzymała uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku "nauki o rodzinie".

- Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy decyzji DSW-3-JP-4003-733/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08.07.2005 roku otrzymała uprawnienie do prowadzenia specjalności „bezpieczeństwo europejskie” w ramach prowadzonego kierunku „europeistyka” .
Dziennikarstwo
Dziennikarstwo
 - Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy decyzji DSW-3-4003-2150/JP/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10.12.2004 roku otrzymała uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna".

Europeistyka
Europeistyka
- Ateneum - Szkoła Wyższa na mocy decyzji DSW-3-4003-1200/JP/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.07.2004 roku otrzymała uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku "europeistyka".

W decyzji (DSW-3-4001-453/JP/04) Minister Edukacji Narodowej i Sportu wyraził zgodę na kształcenie w Ateneum na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku "pedagogika" w specjalnościach: "pedagogika opiekuńczo-wychowawcza", "pedagogika resocjalizacyjna" i "wczesna edukacja i logopedia" oraz na kierunku "politologia" w specjalnościach: "polityka socjalno-samorządowa" oraz międzynarodowe stosunki polityczne".

- Ateneum - Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku została utworzona na podstawie decyzji DSW-3-4001-453/JP/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.06.2004 roku i otrzymała pozwolenie na działalność do 30 września 2009 roku.

- Ateneum - Szkoła Wyższa została w dniu 02 lipca 2004 roku wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją  nr 153.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |