Studia I Stopnia - Wczesna Edukacja i Logopedia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Ateneum-Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Wczesna Edukacja i Logopedia - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Praktyki
  Praktyka pedagogiczna 160 godzin
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów I stopnia powinien złożyć następujące dokumenty: * podanie/formularz rekrutacyjny według wzoru Uczelni (pobierz formularz studia I stopnia .doc - 101 kb) * 4 fotografie legitymacyjne o wymiarze 35 mm x 45mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (wykonane tradycyjn± metod± z negatywu) * orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do podjęcia studiów * kserokopia dowodu osobistego * oryginał świadectwa dojrzałości * dowód wpłaty
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (stacjonarne, niestacjonarne): Wczesna Edukacja i Logopedia

  Przebieg studiów

  Nauka na studiach zawodowych (I stopnia) znajdujących się w ofercie Uczelni trwa 3 lata (6 semestrów). Student, stosownie do własnych preferencji i możliwości może wybrać jeden z dwóch trybów studiów: stacjonarny lub niestacjonarny zaoczny. Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, na studiach niestacjonarnych zaocznych - program realizowanych jest w trakcie sobotnio-niedzielnych sesji zjazdowych odbywających się co 2 tygodnie. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni.
  Studia kończą się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent studiów zawodowych zdobywa tym samym wykształcenie wyższe i uzyskuje możliwość podjęcia nauki na studiach II stopnia.
  Ateneum - Szkoła Wyższa wykazując troskę  o jakość kształcenia w naszej Uczelni dba, by absolwent opuszczający mury Ateneum był wszechstronnie wykształcony i wyposażony w praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Służyć temu mają oprócz prowadzonych przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych wykładów, prowadzone m.in. w formie case-study zajęcia ćwiczeniowe. Niebagatelną rolę w procesie kształcenia studentów odgrywają obligatoryjne praktyki, w znalezieniu których Uczelnia stara się pomóc studentom.

  PEDAGOGIKA WCZESNA EDUKACJA I LOGOPEDIA
   studia I stopnia
  L.p.    Przedmiot

   Przedmioty  podstawowe
  1    Język obcy
  2    Technologia informacyjna
  3    Logika
  4    Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
  5    Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej
  6    Bezpieczeństwo i higiena pracy
  7    Wychowanie fizyczne
  8    Filozofia
  9    Etyka ogólna i zawodowa
  10    Psychologia ogólna i społeczna
  11    Psychologia rozwoju człowieka
  12    Psychologia kliniczna
  13    Socjologia
  14    Socjologia wychowania
  15    Wprowadzenie do pedagogiki
  16    Systemy pedagogiczne

   Przedmioty kierunkowe
  1    Historia wychowania
  2    Teoria wychowania
  3    Dydaktyka ogólna
  4    Pedagogika społeczna
  5    Metody badań pedagogicznych

  Przedmioty specjalizacyjne

  1    Pedagogika wczesnoszkolna
  2    Pedagogika specjalna
  3    Edukacja wczesnoszkolna  z metodyką
  4    Edukacja przedszkolna z metodyką
  5    Edukacja plastyczna z metodyką
  6    Edukacja muzyczna  z metodyką
  7    Edukacja techniczna z metdodyką
  8    Teoria i metodyka wychowania fizycznego
  9    Śpiew i gra na instrumencie
  10    Integracja w nauczaniu
  11    Literatura dla dzieci
  12    Drama
  13    Wprowadzenie do logopedii
  14    Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
  15    Elementy foniatrii
  16    Ortoepia
  17    Emisja i higiena głosu
  18    Logorytmika
  19    Dyslalia
  20    Surdologopedia
  21    Neurologopedia
  22    Oligofrenologopedia
  23    Jąkanie
  24    Warsztaty logopedyczne
  25    Seminarium dyplomowe
  26    Wykład do wyboru

Inne informacje związane z Edukacja Wczesnoszkolna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |