Home > Studia I Stopnia > Edukacja Wczesnoszkolna > Gdańsk > Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego - Gdańsk - Pomorskie

Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

  • Szczegółowe informacje
    Absolwent specjalności wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego uzyskuje licencjat w zakresie wczesnej edukacji i nauczania języka angielskiego na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studenci tej specjalności zdobywają rzetelną wiedzę z dziedziny psychologii i pedagogiki, pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, metodyki nauczania języka angielskiego oraz doskonalą znajomość języka angielskiego w kierunku osiągnięcia poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, pozwalającego na swobodne formułowanie wypowiedzi ustnej i pisemnej z wykorzystaniem różnych stylów językowych oraz czytanie tekstów akademickich i użytkowych.
    Absolwenci są przygotowani do pracy wychowawczej i dydaktycznej jako nauczyciele przedszkola, klas początkowych (kształcenie zintegrowana) i jako nauczyciele języka angielskiego na tym poziomie. Podczas studiów zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz aktywnych metod nauczania języka obcego. Mają umiejętności w zakresie rozpoznawania i diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów oraz projektowania własnego warsztatu pracy. W tym zakresie odbywają także specjalistyczne praktyki.
    Oferta skierowana jest ponadto do kandydatów planujących podjęcie pracy w innych instytucjach oświatowo-kulturalnych, gdzie niezbędna jest wiedza psychologiczno-pedagogiczna dotycząca małego dziecka oraz kompetencje w zakresie języka angielskiego.
    Absolwent z tytułem zawodowym licencjata jest uprawniony do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra. Może także kontynuować naukę na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

Inne informacje związane z Edukacja Wczesnoszkolna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |