Home > Podyplomowe > Nauczanie - Inne > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Edukacja techniczna (dla nauczycieli) - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Edukacja techniczna (dla nauczycieli) - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Edukacja techniczna (dla nauczycieli) - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności, potrzebne do realizacji celów i zadań oraz przekazywania treści i kształtowania umiejętności określonych w Podstawie Programowej dla przedmiotu technika na II i III etapie kształcenia, a także do rozbudzania i rozwijania zainteresowań technicznych uczniów. Zdobędą również umiejętności organizacji bezpiecznych zajęć i wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych do samokształcenia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli dowolnego przedmiotu oraz do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć kwalifikacje do nauczania techniki, jako drugiego przedmiotu.
 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka studiów

  Studia podyplomowe uprawniające nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu „ Technika ", przygotowano bazując na wieloletnich doświadczeniach w kształceniu magistrów inżynierów - nauczycieli przedmiotów technicznych i technologicznych (prowadzonych od roku 1996) oraz studia podyplomowe dla nauczycieli, organizowane na Wydziale od 1999 roku. W programie uwzględniono wytyczne zarówno Podstawy programowej, jak i Standardy kształcenia nauczycieli - Rozp. MENiS z dnia 7 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2110). Dużą wagę przywiązuje się do aktywnych form kształcenia, stąd dwie trzecie zajęć dydaktycznych stanowią ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty. Uczestnicy studiów korzystają z bogatej bazy dydaktycznej Wydziału: laboratoriów, biblioteki, konsultacji specjalistów .

  Program studiów

  Historia techniki - wynalazki i wynalazcy
  Prawna ochrona własności intelektualnej
  Edukacja ekologiczna.
  Maszyny i urządzenia użytkowe
  BRD i higiena pracy
  Metody i techniki badań laboratoryjnych
  Nauka o materiałach
  Nowoczesne technologie wytwarzania
  Inżynieria Wiedzy
  Zastosowania systemów komputerowych w technice
  Projektowanie inżynierskie wspomagane komputerowo
  Technologia Informacyjna w Edukacji
  Dydaktyka techniki (programy, standardy, zasady, metody i środki dydaktyczne)

Inne informacje związane z Nauczanie - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |