Home > Kursy i Szkolenia > Nauczanie - Inne > Zaoczne > Kraków > Wychowawcy Placówek Wypoczynku - Kurs Nadający Uprawnienia - Kraków - Małopolskie

Wychowawcy Placówek Wypoczynku - Kurs Nadający Uprawnienia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Wychowawcy Placówek Wypoczynku - Kurs Nadający Uprawnienia - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  PROGRAM KURSU

  KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  Każda edycja kursu – 36 godzin – po uzgodnieniu z uczestnikami kursu, np. 6 dni po 6 godzin.

  Wymagania wstępne dla uczestników:
  - ukończone 18 lat
  - posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
  - posiadanie predyspozycji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

  Cele kształcenia:
  Uzyskanie przygotowania do pracy wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez:
  - zdobycie podstawowej wiedzy z dziedziny opieki nad dziećmi i młodzieżą
  - wyrabianie poczucia odpowiedzialności za powierzonych uczestników w placówce wypoczynku
  - doskonalenie umiejętności organizatorskich i metodycznych
  - poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji

  Plan nauczania:
  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
  - koordynacyjna rola władz oświatowych
  - formy wypoczynku
  - organizatorzy wypoczynku
  - podstawy prawne i obowiązujące przepisy

  Organizacja zajęć w placówce wypoczynku:
  - struktura placówki
  - rada wychowawców
  - grupa jako zespół wychowawczy
  - organizacja życia, rozkład dnia
  - regulamin uczestnika

  Planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej:
  - opracowanie planu wychowawczego grupy
  - metody i formy realizacji planów wychowawczych
  - dokumentacja wychowawcy

  Obowiązki wychowawcy grupy

  Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku:
  - cele i zadani wychowania fizycznego
  - masowa nauka pływania
  - gry i zabawy ruchowe
  - zajęcia z gier zespołowych
  - lekkoatletyka
  - olimpiady sportowe itp.

  Turystyka i krajoznawstwo:
  - cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej placówek wypoczynku
  - organizacja wycieczek
  - organizacja biwaków
  - gry terenowe itp.

  Zajęcia kulturalno – oświatowe:
  Cele i zadania zajęć kulturalno – oświatowych:
  - organizacja zajęć kulturalno – oświatowych
  - elementy kulturalne zajęć w programie dnia
  - gry i zabawy świetlicowe
  - konkursy, wystawy, dyskusje
  - śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem
  - organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
  - prowadzenie kroniki

  Zajęcia praktyczno – techniczne:
  Cele i zadania zajęć praktyczno – technicznych:
  - formy o rodzaje zajęć praktyczno – technicznych
  - prace dekoracyjne i zdobnicze
  - indywidualne zainteresowania uczestników
  - rozwój zainteresowań uczestników

  Prace społecznie użyteczne:
  Cele i zadania prac społecznie użytecznych:
  - wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
  - prace w zakresie samoobsługi
  - prace na rzecz placówki
  - prace na rzecz środowiska

  Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku:
  - przepisy dotyczące bezpieczeństwa
  - przepisy dotyczące zdrowia i higieny w placówce wypoczynku
  - zagrożenia cywilizacyjne – procedury postępowania

  Warunki ukończenia kursu:
  100% obecności na zajęciach edukacyjnych, aktywny udział w zajęciach ćwiczeniowych, warsztatowych.

  Dlaczego warto zostać wychowawcą kolonijnym?
  Praca z dziećmi i młodzieżą napawa optymizmem. Jest to znakomita okazja, by sprawdzić się w roli opiekuna, lidera grupy i przyjaciela. W trakcie kolonii i wycieczek nabędą Państwo szeroką wiedzę praktyczną z zakresu wychowania, pracy w grupie, odpowiedzialności, organizowania czasu wolnego. Biura podróży posiadają coraz ciekawszą ofertę wyjazdów krajowych i zagranicznych. To stwarza okazję do połączenia pracy zawodowej i rozwoju osobistego z rekreacją.

  Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?
  Kurs prowadzą doświadczeni wychowawcy i nauczyciele, którzy od wielu lat poświęcają swoje życie młodzieży z różnych środowisk. Wrażenia ze swoich pierwszych kolonii w roli opiekuna opowiadają również młodzi wychowawcy. Podczas zajęć stawiamy w dużym stopniu na praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystko w trosce o jak najlepsze przygotowanie uczestników do tej, czasami trudnej, choć niezwykle ciekawej pracy.

Inne informacje związane z Nauczanie - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |