Home > Podyplomowe > Nauczanie - Inne > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Edukacja Informatyczna (dla nauczycieli) - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Edukacja Informatyczna (dla nauczycieli) - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Edukacja Informatyczna (dla nauczycieli) - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności, potrzebne do realizacji celów, zadań oraz przekazania treści i kształtowania umiejętności określonych w Podstawie Programowej dla przedmiotu Informatyka na I, II i III etapie kształcenia oraz Technologia Informacyjna na IV etapie. Sprawnie posługują się programami użytkowymi (wykorzystując zaawansowane funkcje) i siecią, w celu przygotowania zajęć lekcyjnych (pomocy dydaktycznych), usprawnienia działań wychowawczych i organizacyjnych szkoły, jak również do poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy. Ponadto są przygotowani do administrowania szkolną pracownią komputerową
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli dowolnego przedmiotu oraz do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu (Informatyki na I_ III etapie kształcenia, bądź Technologii Informacyjnej na IV etapie).
 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka studiów

  Studia podyplomowe uprawniające nauczycieli do prowadzenia przedmiotów „ Informatyka" w szkole podstawowej i gimnazjum, bądź Technologia Informacyjna" w szkołach ponadgimnazjalnych " przygotowano, bazując na wieloletnich doświadczeniach w kształceniu nauczycieli na kierunku Edukacja techniczo-informatyczna oraz organizowanych na Wydziale od 1999 roku studiach podyplomowych dla nauczycieli. W programie studiów podyplomowych uwzględniono wytyczne, zarówno Podstawy programowej, jak i Standardy kształcenia nauczycieli - Rozp. MENiS z dnia 7 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2110). Dużą wagę przywiązuje się do aktywnych form kształcenia, stąd ponad 70% zajęć dydaktycznych stanowią ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty. Uczestnicy studiów korzystają z bogatej bazy dydaktycznej Wydziału: laboratoriów, biblioteki, konsultacji specjalistów .

  Program studiów

  Technologia informacyjna
  w edukacji
  Edytory tekstu
  Arkusze Kalkulacyjny
  Bazy danych
  Komputerowe wspomaganie projektowania
  Komputerowe programy przetwarzania obrazu (2Di 3D) i dźwięku
  Algorytmy i struktury danych
  Języki programowania
  Aplikacje internetowe
  Budowa i konfiguracja sprzętu komputerowego
  Systemy i sieci komputerowe -administrowanie zasobami
  Elementy Inżynierii Wiedzy
  Prawna ochrona zasobów informacyjnych i własności intelektualnej
  Dydaktyka informatyki - programy, standardy, zasady, metody i środki dydaktyczne.

Inne informacje związane z Nauczanie - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |