Home > Studia I Stopnia > Dziennikarstwo - ogólne > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Dziennikarstwo Międzynarodowe - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Dziennikarstwo Międzynarodowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dziennikarstwo Międzynarodowe - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Interdyscyplinarna dziedzina łącząca wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych. Profesjonalna kadra dydaktyczna oraz wysoki poziom nauczania są gwarancją solidnego i wszechstronnego wykształcenia. Absolwenci tego kierunku uzyskują wiedzę z zakresu nauk politycznych, prawnych i ekonomicznych. Studia wyposażają ich w umiejętność analizowania sytuacji, diagnozowania problemów, prognozowania zmian oraz rozpoznawania mechanizmów, zachodzących na arenie międzynarodowej. Kierunek ten rozwija umiejętności swobodnego poruszania się w środowisku międzynarodowym (ze względu na biegłą znajomość języków obcych). Absolwenci tego kierunku to ludzie legitymujący się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania, reprezentujący zarówno wysoki poziom wiedzy, jak i kultury osobistej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów: * podanie (dostępne w dziekanatach uczelni i na stronie internetowej), * świadectwo dojrzałości (stara matura), świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nowa matura) - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, * UWAGA!!! Ważne tylko 3 miesiące od daty wydania 4 zdjęcia legitymacyjne ( 45mm x 35mm lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * plik ze zdjęciem w formie elektronicznej (zalecane do legitymacji studenckiej) * kserokopia dowodu osobistego (s.1-2), dowód osobisty do wglądu * książeczka wojskowa do wglądu * dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Dziennikarstwo międzynarodowe - specjalizacja stworzona z myślą o ludziach, których interesuje rynek mediów, a także mających zdolności lingwistyczne, otwartych na nowe kontakty i wyzwania. Absolwenci zdobywają rozległą wiedzę na temat stosunków międzynarodowych. W czasie studiów wzbogacają swoje wiadomości z zakresu filozofii, literatury, kultury, polityki, historii Polski i świata. Zapoznają się także z kulturą i etykietą panującą w różnych placówkach zagranicznych, co gwarantuje im umiejętność sprawnego poruszania się w świecie innych kultur. Przedmioty zostały dobrane w taki sposób, aby wyposażyć studentów w wiedzę niezbędną w działalności dziennikarskiej oraz w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. Na tej specjalności duży nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności praktycznych, ćwiczenie i utrwalanie wiedzy na temat uprawiania różnorodnych gatunków dziennikarskich. Studenci rozwijają swoje zdolności twórcze, kreatywność oraz umiejętności warsztatowe podczas praktyk zawodowych, odbywanych w mediach publicznych. Studia na tej specjalizacji przygotowują do pracy w środkach masowego przekazu, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w agencjach prasowych, w mediach - jako pracownik działu depeszowego, dziennikarz, a w szczególności jako korespondent zagraniczny.

Inne informacje związane z Dziennikarstwo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |