Home > Studia I Stopnia > Komunikacja Społeczna > Zaoczne > Toruń > Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Kulutry Społecznej i Medialnej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Zaoczne - Toruń - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Charakterystyka studiów Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają na celu wszechstronne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza, a także do wykonywania różnych zawodów związanych nie tylko z prasą, radiem, telewizją, lecz także z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej, np. w reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Studia trwają 6 semestrów. Absolwentom studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja proponujemy studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku politologia w naszej Uczelni.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Praktyki zawodowe Studenci WSKSiM odbywają 15-tygodniowe praktyki zawodowe. Organizacja praktyk wynika z przyjętej zasady kształcenia kooperacyjnego. Hospitacje, praktyka asystencka oraz zadaniowa - odbywane są w stosownych do realizowanych specjalności placówkach (Sejm RP, Parlament Europejski, radio, telewizja, redakcje, wydawnictwa, urzędy gminy, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne,hospicja etc.)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

  Przedmioty na kierunku:

      * przedmioty kształcenia ogólnego: filozofia, socjologia, logika z semiotyką, psychologia społeczna, podstawy ekonomii, podstawy politologii, główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX w., przedmioty do wyboru, języki obce, w-f;
      * przedmioty podstawowe: wstęp do nauki o komunikowaniu, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, metody badań medioznawczych, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, polski system polityczny;
      * przedmioty kierunkowe: historia prasy i mediów w Polsce i na świecie, współczesne media w Polsce i na świecie wraz z lektoratem prasy krajowej i zagranicznej, stylistyka i kultura języka, retoryka dziennikarska, gatunki dziennikarskie, fotografia w prasie i wydawnictwie, agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym, źródła informacji dla dziennikarza, media lokalne i środowiskowe, prawo prasowe, prawo radiofonii i telewizji, prawo autorskie, etyka ogólna i dziennikarska, reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, kształtowanie opinii publicznej, komputer w pracy dziennikarza, praca dziennikarza w języku obcym, seminaria warsztatowe - wstęp do dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego;
      * przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe oraz ustalane przez uczelnię: warszaty dziennikarskie (prasa, radio, telewizja), animacja kultury, socjologia kultury, wiedza o filmie, wybrane zagadnienia z estetyki, działalność rzecznika prasowego, pedagogika ogólna z dydaktyką, pedagogika mass mediów, katolicka nauka społeczna, historia powszechna XX w., historia Polski XX w., współczesne doktryny polityczne, prawo wspólnotowe i integracja europejska, współczesne systemy polityczne.
   

   

Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |