Home > Studia I Stopnia > Komunikacja Społeczna > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie oferuje nowoczesny i atrakcyjny kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Absolwenci uzyskają gruntowne wykształcenie dziennikarskie, poparte praktykami w największych redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych Krakowa. Studia skierowane także do osób zainteresowanych pracą w branży reklamowej i public relations. Już po pierwszym semestrze studiów na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna dwie osoby rozpoczęły publikować swoje teksty w Gazecie Krakowskiej! W ich ślady pójdą wkrótce następni. Gratulujemy! Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie posiada zgodę (Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 grudnia 2004 roku) na kształcenie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach trzech specjalności: - dziennikarstwo prasowe i edytorstwo - dziennikarstwo radiowo-telewizyjne - organizacja i zarządzanie w mediach
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA: 1. Złożenie w dziekanacie następujących dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale * podanie (druk dostępny w dziekanacie oraz na stronie internetowej) * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie * 4 fotografie (legitymacyjne) * kseropia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko osób zdających nową maturę) 2. Odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Dokonanie stosownych opłat.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: DZiennikarstwo i Komunikacja Społeczna

  Koncepcja realizacji procesu dydaktycznego oparta została m.in. na następujących założeniach:

  1. Programy, a także proporcje poszczególnych bloków przedmiotów tworzą warunki do pozyskania niezbędnej wiedzy dla przygotowania przyszłych pracowników mediów.

  2. Położono wyjątkowy nacisk na problemy prawne i etyczne zawodu dziennikarza oraz wprowadzono szereg przedmiotów specjalizacyjnych.

  3. Zwrócono szczególną uwagę na ekonomiczne problemy funkcjonowania mediów.

  4. Uwzględniając standardy obowiązujące na studiach magisterskich stworzono możliwość kontynuowania nauki na studiach uzupełniających magisterskich.

   

  Program studiów dziennych obejmuje ogółem 2220 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów, zaś program studiów zaocznych 1770 godzin wykładów i ćwiczeń, co stanowi ponad 80% obciążenia godzinowego w stosunku do obowiązującego obciążenia godzinowego studiów dziennych.

  Program, tak dla studiów dziennych, jak i zaocznych, obejmuje tę samą ilość przedmiotów.

  Treść programów studiów dziennych i zaocznych jest identyczna, różnice dotyczą jedynie obciążeń godzinowych.

  Program studiów obejmuje ponadto 15 tygodni praktyk, tak dla studiów dziennych, jak i zaocznych.

  Wykaz podstawowych przedmiotów:

  A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  1. Filozofia
  2. Socjologia
  3. Logika z semiotyką
  4. Psychologia społeczna
  5. Podstawy ekonomii
  6. Podstwy politologii
  7. Główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX wieku
  8. Przedmiot do wyboru
  9. Język obcy I - angielski - obowiązkowo
  10. Język obcy II - trzy do wyboru
  11. Wychowanie fizyczne

  B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  12. Wstęp do nauki o komunikowaniu
  13. Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
  14. Metody badań medioznawczych
  15. Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  16. Polski system polityczny

  C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  17. Historia prasy i mediów w Polsce i na świecie
  18. Współczesne media w Polsce i na świecie z lektoratem prasy krajowej i zagranicznej
  19. Stylistyka i kultura języka
  20. Retoryka dziennikarska
  21. Gatunki dziennikarskie
  22. Seminaria warsztatowe - wstęp do dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego
  23. Fotografia w prasie
  24. Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym
  25. Źródła informacji dla dziennikarza
  26. Media lokalne i środowiskowe
  27. Prawo prasowe i etyka dziennikarska, prawo radiofonii i telewizji, prawo autorskie
  28. Reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
  29. Kształtowanie opinii publicznej
  30. Komputer w pracy dziennikarza
  31. Seminarium licencjackie

  Przedstawiona koncepcja kształcenia ma na celu przygotowanie do zawodu: dziennikarza, redaktora, specjalisty od reklamy i promocji oraz stosunków publicznych, a także organizatora działalności mediów na wszystkich możliwych poziomach zawodowej aktywności, poczynając od mediów lokalnych, takich jak prasa dzielnicowa, zakładowa czy środowiskowa, poprzez lokalne radia i telewizje kablowe, aż do liczących się mediów terenowych, czy też w dalszej przyszłości ogólnopolskich. To ostatnie będzie oczywiście wynikiem wieloletniej pracy i rozwoju zowodowego przyszłego absolwenta, ale podstawy do takiej kariery daje mu ukończenie tego kierunku.

  Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna mogą ubiegać się o pracę w lokalnych i ogólnopolskich redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Mogą również pracować na stanowiskach samodzielnych specjalistów, jako redaktorzy oraz specjaliści od kreowania wizerunku w mediach, pracownicy agencji konsultingowych oraz public relations. Przed absolwentami otwierają się także perspektywy pracy na szeroko rozumianym rynku wydawnictw.

   

Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |