Studia Podyplomowe - Tłumaczenie Audiowizualne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Tłumaczenie Audiowizualne - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy tłumacza audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń filmów i programów telewizyjnych oraz scenariuszy filmowych, a także z technicznymi aspektami przekładu audiowizualnego i jego uwarunkowaniami prawnymi...
 • Praktyki
  Atuty kierunku:
  * Studia z przekładu audiowizualnego są jednym z najbardziej rynkowych typów studiów translatorskich.
  * Duży nacisk na wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności tłumaczenia audiowizualnego, co pozwoli Ci na podjęcie pracy w zawodzie natychmiast po skończeniu studiów.
  * Warsztaty z przekładu audiowizualnego prowadzone przez wybitnych tłumaczy-praktyków, o długoletnim stażu pracy i olbrzymim dorobku autorskim.
  * To co nas wyróżnia od innych ofert na rynku to pełnowymiarowe studia z zakresu tłumaczenia audiowizualnego.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Naukę na studiach z przekładu audiowizualnego mogą podjąć absolwenci dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich z dobrą znajomością języka angielskiego. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena wiedzy i motywacji na podstawie kwestionariusza motywacyjno-kompetencyjnego.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów:
  PRZEKŁAD: POJĘCIA, STRATEGIE, TECHNIKI
  • Podstawowe pojęcia dotyczące tłumaczenia (ekwiwalencja, skopos) oraz z techniki przekładu tekstów pisanych.
  WPROWADZENIE DO PRZEKŁADU AUDIOWIZUALNEGO
  • Specyfika przekładu audiowizualnego jako formy pośredniej między tłumaczeniem tekstu pisanego a tłumaczeniem języka mówionego.
  WARSZTATY PRAKTYCZNE Z PRZEKŁADU AUDIOWIZUALNEGO
  • Przekład typu subtitling  
   Warsztaty poświęcone strategiom tłumaczenia języka mówionego na język pisany (napisy) w filmach fabularnych i niefabularnych oraz programach telewizyjnych.
  • Przekład typu dubbing  
   Warsztaty dotyczące techniki dubbingowej i zasad rządzących przygotowywaniu wersji dubbingowej 
  • Przekład typu voice-over  
   Zajęcia poświęcone są sposobom przygotowywania wersji lektorskiej filmów.
  • Przekład scenariuszy filmowych  
   Ćwiczenia z tłumaczenia przekładu scenariusza filmowego w języku polskim na język angielski.
  TECHNICZNE ASPEKTY PRZEKŁADU AUDIOWIZUALNEGO
  • Zajęcia wyjaśniające sposoby pozyskiwania, obróbki cyfrowej i zapisywania plików audio i wideo oraz wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających proces przekładu audiowizualnego. 
  STYLISTYKA JĘZYKA POLSKIEGO
  • Zajęcia poświęcone wybranym, stylistycznym aspektom pisanego i mówionego języka polskiego, a także umiejętności sporządzania streszczeń, parafraz i podsumowań oraz zasadom ortografii i interpunkcji. 
  WYBRANE ELEMENTY JĘZYKA FILMOWEGO
  • Wykład przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące struktury filmu, planu filmowego i studia telewizyjnego, sposobów montażu oraz filmowych środków wyrazu, z uwzględnieniem angielskiej terminologii fachowej. 
  PRAWO AUTORSKIE I FILMOWE
  Wykład m.in. definiuje i analizuje pojęcie utworu, podmiotu prawa autorskiego, prawa autorskie i majątkowe oraz umowy w dziedzinie filmu.

  Czas trwania studiów:
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć.
  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty  oraz w niedziele.

  Sposób sprawdzania efektów nauczania:
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie prac sprawdzających opanowanie praktycznego warsztatu przekładu audiowizualnego.

Inne informacje związane z tłumaczenie i dubbing

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |