Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia na Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania różnorodnych sfer polityki i procesów dynamiki społecznej. Nasi absolwenci będą potrafili analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Studia kształtują umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, uczą kierowania zgodnie z zasadami etyki zasobami ludzkimi i podejmowania decyzji politycznych. Podczas warsztatów tematycznych z marketingu politycznego, public relations, medioznawstwa i dziennikarstwa studenci zostaną profesjonalnie przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz mediach.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  STUDIA I STOPNIA
  licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
  licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

  Koncepcja kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest koncepcją autorską i została opracowana przez specjalistów z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Studia pozwalają zrozumieć współczesny świat i wyzwania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Absolwent zdobędzie wiedzę specjalistyczną dotyczącą współczesnych mediów i ich roli w życiu człowieka, w funkcjonowaniu społeczeństwa, państwa, gospodarki i kultury. Pozna prawne, etyczne i rynkowe uwarunkowania ich działalności i zasady pracy dziennikarskiej. Po ukończeniu studiów, będzie potrafił samodzielnie przygotować merytorycznie i technicznie materiał dziennikarski, promocyjny i reklamowy na potrzeby portalu (vortalu) internetowego lub innej formy internetowej aktywności (w szczególności internetowej telewizji oraz radia) – włącznie z umiejętnością samodzielnego stworzenia strony WWW., tak pod względem technologicznym jak i estetycznym oraz jej systematycznego prowadzenia i uatrakcyjniania (nagrywanie i zamieszczanie dziennikarskich i promocyjnych filmów oraz nagrań audio). Zdobędzie także wiedzę i umiejętności konieczne do pracy na stanowiskach dziennikarza, specjalisty public relations, specjalisty do spraw komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, rzecznika prasowego czy też doradcy ds. kontaktów z mediami instytucji, firm i organizacji. Zostanie również przygotowany do pracy w redakcjach mediów masowych (prasowych, radiowych i telewizyjnych) w charakterze, redaktora, operatora dźwięku i obrazu, producenta programów telewizyjnych. Studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności dziennikarskich w studenckim magazynie „Mixer” (mixer_ksw@interia.eu), studenckim radiu „Frycz ” oraz uczelnianej Krakowskiej Telewizji Internetowej .

  Wybrane przedmioty:
  • Nauka o komunikowaniu
  • Marketing polityczny
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Gatunki dziennikarskie
  • Podstawy warsztatu prasowego, radiowego, telewizyjnego
  • Public relations
  • Dziennikarskie źródła informacji
  • Praca rzecznika prasowego
  • Komputerowe przygotowanie druku - DTP
  • Pracownia fotografii prasowej
  • Warsztat internetowy - gazeta on-line
  • Nowe media i psycho-socjologia Internetu
  • Sondaże opinii i badania odbioru mediów
  • Reżyseria i realizacja telewizyjna i filmowa Warsztaty operatorskie
  • Projektowanie stron WWW

Inne informacje związane z Dziennikarstwo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |