Home > Studia I Stopnia > Dziennikarstwo > Zaoczne > Białystok > Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Public Relations - Białystok - Podlaskie

Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Public Relations - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dziennikarstwo i Public Relations - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Program studiów w ramach specjalności przygotowuje do pełnienia roli specjalisty odpowiedzialnego za kontakty z mediami, organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi. Absolwent specjalności przygotowywany jest do pracy w organizacjach samorządowych, społecznych, partiach politycznych, sztabach wyborczych, firmach prowadzących kampanie medialne. Przedmioty objęte programem nauczania pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu prawnych regulacji rynku medialnego. Specjalność umożliwia uzyskanie praktycznych dyspozycji - kształtuje umiejętność skutecznego kreowania wizerunku podmiotów społecznych, a także wyposaża uczestników w kompetencje efektywnej prezentacji w środkach masowego przekazu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studenta WSFiZ: * wypełniony i wydrukowany kwestionariusz * świadectwo dojrzałości/odpis dyplomu * 3 zdjęcia formatu dowodowego bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz w formie elektronicznej na dyskietce * ksero dowodu osobistego: 1,2,3, i 6 strona – stary dowód, 1,2 strona –nowy dowód * ksero książeczki wojskowej ( 2,3,6 i 15 strona) * kserokopia dowodu wpłaty wpisowego/opłaty rejestracyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Politoglogia
  Specjalność: Dziennikarstwo i Public Relations


  Program studiów na kierunku POLITOLOGIA zapewnia absolwentom wykształcenie na poziomie wyższym, usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę i praktykę w obszarze wybranej specjalności. Osoba kończąca POLITOLOGIĘ nabędzie umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą zawodową – doradcy, analityka, eksperta – w instytucjach publicznych i prywatnych.

  Absolwent kierunku politologia posiada umiejętność analizowania i podejmowania decyzji politycznych, gromadzenia i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym. Studia wyposażają studenta w usystematyzowaną wiedzę z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej specjalności. Absolwent rozumie mechanizmy i zjawiska polityczne, potrafi ocenić programy i hasła funkcjonujące w sferze polityki oraz orientuje się w sposobie działania demokratycznych mechanizmów w państwie. Ponadto wyróżnia się wiedzą historyczną, socjologiczną i filozoficzną oraz znajomością problemów współczesnego świata, które to umożliwiają mu podjęcie studiów magisterskich uzupełniających w dziedzinie nauk społecznych. Zakres zdobytej wiedzy, umiejętności nabyte w trakcie akademickich zajęć i praktyk poza Uczelnią, dają Absolwentowi rzetelne kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w instytucjach życia publicznego: urzędach państwowych i samorządowych, agencjach rządowych i regionalnych, fundacjach, organizacjach pozarządowych, lokalnych mediach.

   Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

      * Język obcy
      * Wychowanie fizyczne
      * Psychologia
      * Filozofia
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Technologia informacyjna
      * Nauka o polityce
      * Historia myśli politycznej
      * Współczesne systemy polityczne
      * Wstęp do nauki o państwie i prawie
      * Historia polityczna Polski XX wieku
      * Najnowsza historia polityczna Europy i świata
      * Integracja europejska
      * Partie polityczne i systemy partyjne
      * Stosunki międzynarodowe
      * Samorząd i polityka lokalna
      * Polityka gospodarcza i społeczna
      * Statystyka opisowa
      * Podstawy zarządzania
      * Nauka o organizacji
      * Marketing polityczny
      * Administracja publiczna
      * System polityczny RP
      * Demografia
      * Metody pisania prac dyplomowych

  Przedmioty specjalnościowe

      * Warsztaty medialne
      * Wystąpienia publiczne i kształtowanie wizerunku
      * Lobbing i prawo prasowe
      * Dzieje prasy

Inne informacje związane z Dziennikarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |