Home > Studia I Stopnia > Komunikacja Społeczna > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Dzienikarstwo i Komunikacja Medialna - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Dzienikarstwo i Komunikacja Medialna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Dzienikarstwo i Komunikacja Medialna - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Komunikacja społeczna to coraz dynamiczniej rozwijająca się dziedzina wiedzy związana z gospodarką rynkową. W jej kręgu obok zawodu dziennikarza wykształciły się zawody rzecznika prasowego i specjalisty public relations, fachowca ds. promowania usług i produktów, a także copywritera. Program studiów - zgodny ze standardami uczelni krajowych i zagranicznych - obejmuje ponad czterdzieści przedmiotów.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna / studia licencjackie 3 letnie

  Specjalność: Dziennikarstwo i Komunikacja Medialna


  Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe stanowią podstawy wiedzy absolwenta, dając orientację w szeroko rozumianej tradycji kultury, najważniejszych zjawiskach i tendencjach współczesności. Należą do nich: filozofia, socjologia, podstawy ekonomii, współczesne systemy polityczne, język obcy, metody badań społecznych, ochrona własności intelektualnej, encyklopedia prawa dla dziennikarza, historia Polski XX wieku, nauka o komunikowaniu.

  Przedmioty kierunkowe obejmują szczegółowe zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza, specjalisty w zakresie komunikacji medialnej, nauczyciela edukacji medialnej. Wśród nich znajdują się następujące przedmioty: etyka dziennikarska, historia mediów, pracownia radiowa, pracownia telewizyjna, pracownia prasowa, kultura języka, public relations, polski system medialny, systemy medialne na świecie, retoryka i erystyka, gatunki dziennikarskie, dziennikarskie źródła informacji, prawo mediów.

  Wykładowcami poszczególnych przedmiotów są wykładowcy renomowanych uczelni wrocławskich, a bezpośrednim przygotowaniem do zawodu zajmują się praktycy - znani dziennikarze dolnośląskich mediów. Ponadto każdy student podczas całego procesu nauczania winien odbyć 6 tygodniową praktykę zawodową, która ma na celu praktyczne przygotowanie studenta do wykonywanego zawodu. Uczelnia współpracuje lokalnymi mediami - Radio Plus Legnica, Telewizja Lubin i umożliwia studentom odbycie atrakcyjnych praktyk zawodowych.

  Możliwość kontynuacji studiów:

  Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego może kontynuować naukę na uczelniach, które prowadzą uzupełniające studia magisterskie w ramach kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz kierunków pokrewnych. Najbliższą taką Uczelnią jest Uniwersytet Wrocławski.

  Specjalność: Dziennikarstwo i Komunikacja Medialna

  Przedmioty specjalnościowe stanowią grupę przedmiotów tematycznie i problemowo związanych przede wszystkim z wybraną specjalnością, dających studentom możliwość sprecyzowania i poszerzenia zainteresowań. Należą do nich: impostacja głosu z elementami logopedii, analiza dyskursu medialnego, teoria kultury, dziennikarstwo śledcze, dziennikarstwo sportowe, dokument TV, publicystyka kulturalna, komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa, negocjacje, grupowe rozwiązywanie problemów, marketing polityczny, współczesne systemy komunikowania masowego w Europie i na świecie, Internet w pracy dziennikarza, fotografia prasowa, agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym.

  Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwoli na podjęcie pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze nowych mediów i komunikacji społecznej, tzn. w obszarze dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego czy rzecznictwa prasowego.


Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |