Idź do home > Szkoły - Polska > Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Informacje

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała z inicjatywy Tadeusza Borysiaka, który - jako prezes Zarządu Spółki Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie - na początku 2001r. przedłożył pomysł, by na bazie wiedzy i doświadczenia Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie stworzyć pierwszą uczelnię w Lubinie.

Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem władz lokalnych i mieszkańców Lubina i wkrótce rozpoczęto proces budowania Uczelni od podstaw. Już w 2002r. Uczelnia uzyskała zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW 3-0145-1225/EKO/2001 z dnia 22.12.2001 roku i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 92. W 2002r. zwrócono się z prośbą do prof. dra hab. Stanisława A. Witkowskiego, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego z propozycją i objęcia w niej funkcji rektora.

Postanowiono, że UZZM stworzy ambitną, wyróżniającą się spośród innych szkół wyższych ofertę programową dostosowaną do potrzeb rynku pracy. W programie kształcenia szczególną uwagę zwrócono na nauczanie języków obcych oraz zdobywanie umiejętności praktycznych co znajduje odzwierciedlenie w dużej liczbie zajęć ćwiczeniowych i projektowych, a w szczególności w obowiązkowym realizowaniu praktyk zawodowych oraz staży w regionalnych firmach.

Ogromny wkład w uruchomienie i rozwój Uczelni wniosła i nadal wspiera Monika Gazda Wiceprezes Zarządu Spółki Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie (Kanclerz Uczelni w latach 2003-2007).

Obecnie Uczelnia prowadzi kształcenie na czterech kierunkach, ośmiu specjalnościach w ramach Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych.

Liczba studentów w roku akademickim 2008/2009 przekroczyła już 1300 osób.

Najważniejsze wydarzenia w historii Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

 • 22 grudnia 2001r. - decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zostaje utworzona uczelnia niepaństwowa pod nazwą Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

 • W 2001 roku specjalnie na potrzeby Uczelni i kształcenia studentów przygotowany został budynek po byłym Sądzie Rejonowym w Lubinie przy ul. Odrodzenia 21-23.

 • Pierwszym Rektorem zostaje prof. dr hab. Stanisław A. Witkowski, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Pierwszym Kanclerzem zostaje Tadeusz Borysiak.

 • maj 2002r. - rozpoczyna się pierwszy nabór na trzy specjalności: Dziennikarstwo i Komunikacja Medialna, Stosunki Gospodarcze Unii Europejskiej, Psychologia Zarządzania.

 • 1 października 2002r. - studia rozpoczyna 300 studentów.

 • 4 grudnia 2003r. - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nadało uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Pedagogika.

 • 29 grudnia 2003r. stanowisko Kanclerza obejmuje Monika Gazda.

 • lipiec 2004r. - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wyraziło zgodę na przyporządkowanie specjalności Stosunki Gospodarcze Unii Europejskiej do kierunku Ekonomia, specjalności Psychologia Zarządzania do kierunku Zarządzanie i Marketing, a w październiku 2004 roku na przyporządkowanie specjalności Dziennikarstwo i Komunikacja Medialna do kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

 • 1 października 2004r. w ramach kierunku Pedagogika Uczelnia przyjęła pierwszych studentów na specjalność Pedagogika Lecznicza i Terapia Pedagogiczna.

 • 4 kwietnia 2005r. - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nadało Uczelni uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

 • 1 października 2005r. - Uczelnia przyjęła pierwszych studentów na kierunek inżynierski Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na dwie specjalności: Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy oraz Zarządzanie Procesami Produkcji.

 • 2005-2006r. - pozytywna ocena jakości kształcenia przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną - na przełomie roku 2005 i 2006 Państwowa Komisja Akredytacyjna skontrolowała jakość kształcenia na kierunkach: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing. 11 maja 2006 roku Uczelnia otrzymała pozytywną ocenę jakości kształcenia dla kierunku Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing, a 23 listopada 2006 roku pozytywną ocenę otrzymał kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Oznacza to potwierdzanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną, że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada właściwą bazę materialną pozwalającą na prowadzenie studiów pierwszego stopnia. Poziom prowadzonych studiów odpowiada stawianym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kryterium jakościowym.

 • 20 lutego 2006r. - poraz pierwszy w historii Uczelni odbyły się obrony prac dyplomowych. Jako pierwsi do obron prac licencjackich przystąpili studenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Pierwsza historyczna obrona uzyskała ocenę bardzo dobrą.

 • 3 października 2006r. - stanowisko Rektora obejmuje dr Jan Anusiak dr Politechniki Wrocławskiej.

 • październik 2006r. - do użytku studentów został oddany budynek przy ulicy Osiedlowej w Lubinie, powiększając bazę dydaktyczną do 3.000 m2.

 • 1 października 2006r. - Zarządzeniem Rektora z istniejące w Uczelni wydziały Ekonomii, Pedagogiki, Filologii i Komunikacji oraz Zarządzania zostają z dniem 1.10.2006 r. przekształcone w jeden wydział, który otrzymuje nazwę Zarządzania i Nauk Społecznych, na stanowisko Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych powołano dr Tadeusza Kierzyka.

 • 1 listopad 2006r. - w ramach zmian związanych ze zmianą Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, 1 listopada 2006 r. stanowisko prorektora Uczelni objął prof. dr hab. Stanisław A. Witkowski oraz powołane zostało Kolegium Rektorskie w składzie: prof. dr hab. Stanisław A Witkowski (Przewodniczący Kolegium Rektorskiego), dr Tadeusz Kierzyk, dr Agnieszka Nowicka, dr Jerzy Marcinkowski oraz prof. dr hab. Aleksander Woźny.

 • 1 października 2007r. - stanowisko Kanclerza obejmuje mgr inż. Lucyna Kubis.

 • 18 kwietnia 2008r. - Uczelnia organizuje pierwsze seminarium pt. "Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności".

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |