Home > Studia I Stopnia > Górnictwo > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia-Górnictwo i Geologia - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia-Górnictwo i Geologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Górnictwo i Geologia - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Ciągły rozwój przemysłu górniczo-hutniczego oraz dziedzin pokrewnych wymagają wykwalifikowanej kadry inżynierskiej znającej tendencje rozwojowe w przemyśle wydobywczym, a także skutecznie wykorzystujące już istniejące rozwiązania w tej dziedzinie. W ramach kierunku Górnictwo i Geologia przygotowywane są dwie specjalności Ratownictwo i Eksploatacja w Warunkach Zagrożeń oraz Techniki Eksploatacji Złóż.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Górnictwo i Geologia  / studia inżynierskie 3,5 letnie NOWOŚĆ w przygotowaniu

  Specjalności:

      * Ratownictwo i Eksploatacja w Warunkach Zagrożeń
      * Techniki Eksploatacji Załóż


  Program studiów odpowiada zarówno wymaganiom określonym w standardach kształcenia, jak i w odrębnych przepisach z zakresu górnictwa.

  Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego obejmują zagadnienia z zakresu nauk o ziemi i nauk matematyczno-technicznych, a także wprowadzają zagadnienia z zakresu procesów inżynierskich. Należą do nich: matematyka ze statystyką, chemia, fizyka, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynieryjnych, grafika inżynierska, podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów, ekologia i zarządzanie środowiskowe.

  Grupa zajęć kierunkowych ma na celu zapoznanie z zasadami przygotowania dokumentacji technicznej, projektowania, realizacji i nadzorowania robót górniczych. Należą do niech: geologia kopalin przemysłowych, mineralogia i petrografia, projektowanie robót górniczych, eksploatacja kopalin przemysłowych, właściwości statyczne i dynamiczne górotworu, oddziaływanie eksploatacji górniczej na środowisko naturalne, obudowa wyrobisk górniczych (chodnikowych, komorowych i eksploatacyjnych), wypadkowość i choroby zawodowe w górnictwie, podstawy górnictwa, podstawy ergonomii, hydrologia górnicza, wentylacja główna i lokalna, pożary podziemne, techniki wiertnicze i roboty strzelnicze w górnictwie, elektryczne i spalinowe maszyny górnicze, transport pionowy i poziomy.

  W programie zarówno specjalności Ratownictwo i Eksploatacja w Warunkach Zagrożeń, jak i specjalności Techniki Eksploatacji Złóż uwzględniono przedmioty tak by odpowiadały one wymaganiom z zakresu górnictwa i ratownictwa określonym w odrębnych przepisach.

  Dzięki takiej konstrukcji programu studiów każdy absolwent po odbyciu wymaganego stażu pracy będzie mógł starać się o zatwierdzenie uprawnień przez instytucje zewnętrzne, np. Urząd Górniczy.

  Poszczególne przedmioty prowadzone będą przez pracowników naukowych z dużych ośrodków akademickich, a także osoby zawodowo pracujące w branży górniczo-hutniczej. Ponadto każdy student podczas całego procesu nauczania winien odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, która ma na celu praktyczne przygotowanie studenta do wykonywanego zawodu.

  Możliwość kontynuacji nauki. Po obronie pracy dyplomowej i uzyskaniu tytułu inżyniera absolwenci Uczelni będą mogli podjąć studia II stopnia na uczelniach prowadzących kształcenie na poziomie magisterskim na kierunku Górnictwo i Geologia.

Inne informacje związane z Górnictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |