Home > Studia I Stopnia > Ogrodnictwo i Projektowanie Ogrodów > Dzienne > Lublin > Ogrodnictwo - Studia Inżynierskie - Lublin - Lubelskie

Ogrodnictwo - Studia Inżynierskie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ogrodnictwo - Studia Inżynierskie - Dzienne - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Ogrodnictwo
  informacje ogólne

  Studia stacjonarne są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), po ukończeniu których absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

  Na studiach stacjonarnych realizowanych jest 5 specjalności:
  • produkcja ogrodnicza i zielarska,
  •  tereny zieleni i dekoracje roślinne,
  •  ochrona roślin i środowiska przyrodniczego,
  •  zarządzanie w ogrodnictwie,
  •  ekoturystyka.
  Specjalności te wybierają studenci po ukończeniu drugiego roku studiów. Początkowo studenci wszystkich specjalności realizują prawie jednolity program, który obejmuje przedmioty ogólne, stanowiące niezbędny element edukacji absolwenta wyższej uczelni, takie jak: ekonomia, technologia informacyjna, socjologia, etyka, język obcy i wychowanie fizyczne oraz przedmioty podstawowe: chemia z biochemią, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, gleboznawstwo, mikrobiologia i biotechnologia roślin.

  W dalszym etapie studiów pojawiają się przedmioty kierunkowe (uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne, ochrona roślin, nasiennictwo i szkółkarstwo, zagospodarowanie terenów zieleni, ekonomika i organizacja ogrodnictwa) oraz przedmioty realizowane w ramach poszczególnych specjalności.

  Po piątym semestrze studenci wybierają katedrę, w której będą wykonywali pracę dyplomową. W szóstym zaś odbywają dwumiesięczną praktykę zawodową w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych w kraju lub za granicą.

  Studenci mogą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania w Studenckich Kołach Naukowych, a także uczestniczyć w europejskich programach edukacyjnych LLP-ERASMUS, Leonardo da Vinci, Tempus. W ramach programów wymiany mogą odbywać część studiów na innych polskich lub zagranicznych uczelniach. specjalności

  • specjalność: Produkcja ogrodnicza i zielarska
   Absolwenci specjalności tej specjalności są przygotowani do prac w gospodarstwach ogrodniczych (sadowniczych, warzywniczych, szkółkarskich, zielarskich, ekologicznych, produkujących rośliny ozdobne), w placówkach związanych z doradztwem ogrodniczym, stacjach oceny nasion i innych jednostkach związanych z ogrodnictwem.
  • specjalność: Tereny zieleni i dekoracje roślinne
   Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie m.in. w firmach zajmujących się aranżacją wnętrz, w kwiaciarniach, na giełdach kwiatowych, jak też w firmach ogrodniczych specjalizujących się w zakładaniu, konserwacji i rewaloryzacji terenów zieleni, parków i ogrodów.
  • specjalność: Ochrona roślin i środowiska przyrodniczego
   Absolwenci tej specjalności mogą prowadzić gospodarstwa ogrodnicze, pracować w pracowniach i laboratoriach fitopatologicznych i entomologicznych, w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, w instytucjach związanych z ochroną środowiska.
  • specjalność: Zarządzanie w ogrodnictwie
   Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w produkcji ogrodniczej jako organizatorzy, doradcy i kierownicy różnych jednostek a także w organach administracji państwowej i samorządowej.
  • specjalność: Ekoturystyka
   Absolwenci tej specjalności są przygotowani m.in. do prowadzenia ekologicznych gospodarstw ogrodniczych ukierunkowanych na podejmowanie turystów wypoczywających aktywnie z zachowaniem zasad turystyki zrównoważonej.

Inne informacje związane z Ogrodnictwo i Projektowanie Ogrodów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |