Home > Studia I Stopnia > Public Relations > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Reklama i Public Relations - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Reklama i Public Relations - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Reklama i Public Relations - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Komunikacja społeczna to coraz dynamiczniej rozwijająca się dziedzina wiedzy związana z gospodarką rynkową. W jej kręgu obok zawodu dziennikarza wykształciły się zawody rzecznika prasowego i specjalisty public relations, fachowca ds. promowania usług i produktów, a także copywritera. Program studiów - zgodny ze standardami uczelni krajowych i zagranicznych - obejmuje ponad czterdzieści przedmiotów. Specjalność Reklama i Public Relations pozwala na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu reklamy i kreowania wizerunku zarówno przedsiębiorstw, organizacji, jak i osób fizycznych.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna / studia licencjackie 3 letnie

  Specjalnośc: Reklama i Public Relations

  Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe stanowią podstawy wiedzy absolwenta, dając orientację w szeroko rozumianej tradycji kultury, najważniejszych zjawiskach i tendencjach współczesności. Należą do nich: filozofia, socjologia, podstawy ekonomii, współczesne systemy polityczne, język obcy, metody badań społecznych, ochrona własności intelektualnej, encyklopedia prawa dla dziennikarza, historia Polski XX wieku, nauka o komunikowaniu.

  Przedmioty kierunkowe obejmują szczegółowe zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza, specjalisty w zakresie komunikacji medialnej, nauczyciela edukacji medialnej. Wśród nich znajdują się następujące przedmioty: etyka dziennikarska, historia mediów, pracownia radiowa, pracownia telewizyjna, pracownia prasowa, kultura języka, public relations, polski system medialny, systemy medialne na świecie, retoryka i erystyka, gatunki dziennikarskie, dziennikarskie źródła informacji, prawo mediów.

  Wykładowcami poszczególnych przedmiotów są wykładowcy renomowanych uczelni wrocławskich, a bezpośrednim przygotowaniem do zawodu zajmują się praktycy - znani dziennikarze dolnośląskich mediów. Ponadto każdy student podczas całego procesu nauczania winien odbyć 6 tygodniową praktykę zawodową, która ma na celu praktyczne przygotowanie studenta do wykonywanego zawodu. Uczelnia współpracuje lokalnymi mediami - Radio Plus Legnica, Telewizja Lubin i umożliwia studentom odbycie atrakcyjnych praktyk zawodowych.

  Możliwość kontynuacji studiów:
  Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego może kontynuować naukę na uczelniach, które prowadzą uzupełniające studia magisterskie w ramach kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz kierunków pokrewnych. Najbliższą taką Uczelnią jest Uniwersytet Wrocławski.

  Specjalnośc: Reklama i Public Relations

  Przedmioty specjalnościowe dają możliwość wszechstronnego przygotowania się do wykonywania działań z zakresu reklamy oraz public relatons. Program kształcenia specjalnościowego obejmuje następujące przedmioty: teoria reklamy, marketing w handlu i usługach, negocjacje, kreacja wizualna, promocja sprzedaży, zarządzanie sytuacją kryzysową, pisanie kreatywne, strategie i taktyki public relations, wydarzenia public relations, reklama w mediach, media planning, projektowanie komputerowe, impostacja głosu, badanie opinii publicznej, autoprezentacja i etykieta, grupowe rozwiązywanie problemów, fotografia reklamowa, Internal and external relations.

  Wszechstronnie wykształcony absolwent specjalności Reklama i Public Relations będzie przygotowany do wykonywania zawodów dziennikarskich i okołomedialnych związanych z szeroko pojętą komunikacją, w szczególności do pracy w działach marketingu, działach public relations.

Inne informacje związane z Public Relations

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |