Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Zarządzanie w Administracji - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Zarządzanie w Administracji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie w Administracji - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Specjalność ta pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji urzędnika państwowego lub samorządowego na wszystkich szczeblach administracji, a także pracownika administracji firm i organizacji gospodarczych. W ramach studiów realizowane są przedmioty podstawowe i kierunkowe oraz specjalnościowe
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek Zarządzanie / studia licencjackie 3 letnie
  Specjalność: Zarządzanie w Administracji

  Szybko zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymaga łączenia wiedzy zarządczej z ekonomią czyli nowoczesną wiedzą o rynku. Kierunek Zarządzanie kształci specjalistów zdolnych do pełnienia funkcji kierowniczych i organizacyjnych w różnorodnych podmiotach życia gospodarczego.

  Program studiów, odpowiadający standardom uczelni krajowych i zagranicznych, obejmuje kilkadziesiąt przedmiotów podzielonych na bloki, do których należą:

  Przedmioty kierunkowe obejmują zagadnienia szczegółowe z zakresu zarządzania i marketingu, ich celem jest przekazanie najnowszych rozwiązań i wiedzy niezbędnej do samodzielnego interpretowania zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem: zachowania organizacyjne, rachunkowość finansowa, badania marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, marketing, informatyka w zarządzaniu, finanse przedsiębiorstw.


  Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe przekazują niezbędną wiedzę stanowiącą bazę do dalszego kształcenia kierunkowego. Należą do nich: socjologia, język obcy, mikroekonomia, matematyka, statystyka opisowa, nauka o organizacji, prawo, podstawy zarządzania, finanse, etyka w biznesie, ochrona własności intelektualnej.

  Przedmioty specjalnościowe obejmują zagadnienia z zakresu zarządzania w administracji, systemów władzy lokalnej oraz funkcjonowania administracji w świetle standardów europejskich. Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty: historia administracji, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo międzynarodowe, polityka Unii Europejskiej i fundusze unijne, prawo finansowe, prawo cywilne i procedury cywilne, polityka społeczna, zarządzanie wiedzą, zamówienia publiczne, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów społecznych, zarządzanie usługami publicznymi, zarządzanie jakością w administracji, podstawy prawa pracy, trening umiejętności interpersonalnych, konstytucyjny system organów państwa, zarządzanie w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, prawo gospodarcze, podstawy ochrony środowiska, podstawy controllingu.

  Absolwenci specjalności Zarządzanie w Administracji będą przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści oraz kadra kierownicza średniego szczebla w jednostkach administracji publicznej i samorządowej oraz administracji europejskiej, a także jako konsultanci w zakresie współpracy regionalnej i zarządzania projektami unijnymi.

  Wykładowcami poszczególnych przedmiotów są pracownicy renomowanych uczelni wrocławskich, psychologowie oraz specjaliści z zakresu organizacji i zarządzania z dużą praktyką i doświadczeniem. Ponadto każdy student podczas całego procesu nauczania winien odbyć 3 tygodniową praktykę zawodową, która ma na celu praktyczne przygotowanie studenta do wykonywanego zawodu. Uczelnia umożliwia odbycie praktyk zawodowych w ramach współpracy z największymi pracodawcami regionu, m.in. KGHM Polska Miedz SA, Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., PHP Mercus Sp. z o.o., PKO Bank Polski, a także jednostkami samorządowymi - Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie, Starostwem Powiatowy w Lubinie.

  Możliwość kontynuacji studiów:
  Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent Uczelni Zawodowej Zagłębi Miedziowego może kontynuować naukę na uczelniach, które prowadzą magisterskie studia uzupełniające w ramach kierunku Zarządzanie lub pokrewnych. Najbliższymi uczelniami, która prowadzi uzupełniające studia magisterskie na kierunku Zarządzanie jest Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Uniwersytet Zielonogórski.

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |