Home > Studia I Stopnia > Handel Międzynarodowy > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Handel Zagraniczny - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Handel Zagraniczny - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Handel Zagraniczny - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 kwietnia 2005 r. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie uzyskała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku Ekonomia. Absolwent tego kierunku będzie dysponował wiedzą ekonomiczną o charakterze ogólnym oraz bardziej szczegółową dotyczącą przedsiębiorstw. Przygotowany będzie w ten sposób do dokonania na poziomie przedsiębiorstwa następujących analiz: popytu i prognozowania, kosztów, konkurencji i struktury rynku, a także wyników finansowych. Ponadto nabędzie on umiejętność podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności oraz opracowania projektów przedsięwzięć gospodarczych i zarządzania nimi. Ważnym aspektem kształcenia na tym kierunku będzie również wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu bankowości, marketingu i zarządzania jakością. Studia licencjackie na tym kierunku trwają 6 semestrów. Przez dalsze 15 tygodni studenci odbywają praktyki zawodowe. Kształcenie odbywać się będzie w ramach studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  kierunek: Ekonomia     

  Przedmioty ogólne (1-7 semestr)

  1     Wychowanie fizyczne                         
  2     Język angielski                          
  3     Język obcy (do wyboru)                         
  4     Socjologia                         
  5     Geografia ekonomiczna                          
  6     Mikroekonomia                          
  7     Makroekonomia                          
  8     Matematyka                         
  9     Statystyka                         
  10     Ekonometria                         
  11     Informatyka                         
  12     Podstawy zarządzania                         
  13     Prawo                         
  14     Rachunkowość finansowa                         
  15     Rachunkowość zarządcza                     
  16     Międzynarodowe stosunki gosp. I                
  17     Finanse i bankowość                         
  18     Polityka społeczna                         
  19     Polityka gospodarcza                     
  20     Metody wyceny projekt. gosp.                     
  21     Finanse publiczne                         
  22     Ekonomia matematyczna             
  23     Prognozowanie i symulacje                 
  24     Historia myśli ekonomicznej                     
  25     Seminarium licencjackie                         

           specjalność: Handel zagraniczny    (4-6 semestr)

  26     Organizacja i technika handlu zagranicznego                         
  27     Problemy regionalizacji i globalizacji                         
  28     Podstawy marketingu międzynarodowego                         
  29     Organizacje i instytucje międzynarodowe                         
  30     Integracja europejska                          
  31     Elementy prawa celnego                         
  32     Odprawa eksportowa i importowa                         
  33     Towaroznawstwo w handlu zagranicznym                         
  34     Geografia polityczna świata

Inne informacje związane z Handel Międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |