Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Administracja Gospodarcza - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Administracja Gospodarcza - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Gospodarcza - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci specjalności „Administracja gospodarcza” posiadają szeroką i nowoczesną wiedzę prawniczą, socjologiczną i ekonomiczną pozwalającą rozumieć procesy związane z zachodzącymi w Polsce zmianami społecznymi i gospodarczymi, w warunkach integracji europejskiej oraz dynamicznych zmian technologicznych, procesowych itp. Będą wyspecjalizowani w kreowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w zarządzaniu instytucjami administracji publicznej, w szczególności instytucjami samorządów lokalnych na stanowiskach związanych z kreowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego. Ich umiejętności pozwolą na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z inwestycjami finansowanymi ze środków europejskich, zarządzania projektami oraz na włączenie się do realizacji strategicznych zmian w gospodarce zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Administracja Gospodarcza

  Przedmioty rzedmioty kształcenia ogólnego

      
  Wstęp do prawoznawstwa

  Historia administracji
      
  Ustrój państwowy (prawo konstytucyjne)

  Nauka o demokracji

  Nauka o polityce
      
  Socjologia ogólna

  Wychowanie fizyczne

  języki obce

      
  Przedmioty podstawowe
  Ekonomia
      
  Informatyka w administracji

  Rachunkowość finansowa

  Geografia gospodarcza
      
  Podstawy statystyki
      
  Podstawy zarządzania

  Zarządzanie zasobami ludzkimi
      
  Nauka administracji
      
  Finanse publiczne
      
  Bankowość
      
  Negocjacje i komunikacja
      
  Public Relations
      

  Przedmioty kierunkowe

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Prawo administracyjne

  Prawo publiczne gospodarcze

  Prawo finansowe

  Prawo handlowe

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze
      
  Prawo cywilne

  Podatki i zobowiązania podatkowe

  Rynek kapitałowy i papiery wartościowe

  Zamówienia publiczne

  Prawo urzędnicze

  Postępowanie administracyjne
      
  Postępowanie cywilne
      
  Postępowanie egzekucyjne
      
  Umowy gospodarcze
      
  Ustrój organów ochrony prawnej
      
      
  Przedmioty specjalnościowe

  Prawo karne skarbowe i wykroczeń
      
  Prawo karne
      
  Zasady obsługi prawnej
      
  Zarządzanie projektami europejskimi
      
  Prawo upadłościowe

  Prawo celne i procedury celne

  Gospodarka komunalna
      
  Prawo rolne
      
  Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
      
  Prawo lokalowe

  Prawo transportowe
      
  Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |